Xử lý nước giếng khoan cs 20m3/h

Phạm vi áp dụng: Nước giếng khoan nhiễm sắt, mangan, các kim loại nặng ..

Đặc điểm: Nước có bơm lên có màu vàng, màu nâu đỏ, mùi tanh, để lâu trong không khí xuất hiện cặn đen

Để lên chi tiết hệ thống xử lý nước do công ty Sao Việt cung cấp, khách hàng cần cung cấp số liệu sau:

+ Công suất của trạm  dựa trên công suất sử dụng hàng ngày

+ Phiếu phân tích nước ( nếu có ). Trong đó các chỉ tiêu sau cần phân tích:

–          Độ đục

–          Độ màu

–          Độ oxy hóa

–          Độ kiềm

–          Độ cứng toàn phần và độ cứng cacbonat

–          PH

–          Tổng hàm lượng sắt, hàm lượng ion sắt II, hàm lượng ion sắt III

–          Hàm lượng silic, poliphophat và các kim loại nặng

–          Hàm lượng CO2 tự do

–          Hàm lượng H2S làm cho nước có mùi

+ Địa điểm lắp đặt

+ Kích thước giếng đã khoan: Để đảm bảo lưu lượng nước cho hệ thống hoạt động đúng công suất

Chi tiết thiết bị:

Căn cứ vào các thông số khách hàng cung cấp, chúng tôi sẽ lên chi tiết hệ thống thiết bị xử lý nước giếng khoan cs 20m3/h. Chi tiết thiết bị sẽ được thể hiện trong dự toán gửi kèm theo.

Về cơ bản thiết bị xử lý nước giếng khoan gồm:

Hệ thống tiền lọc: Gồm bình khuấy trộn hóa chất, bơm định lượng, bể lắng, bể phản ứng

Thiết bị làm thoáng: Tháp làm thoáng cao tải, bơm tăng áp

Hệ thống thiết bị lọc: Bình áp lực, bơm ( Số lượng, kích thước, vật liệu, nguồn gốc chi tiết trong dự toán)

Hệ thống điện: Tủ điện điểu khiển, bơm

Hệ thống khử trùng: Máy ozone, bình khuấy trộn hóa chất

Nước sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn nước dùng cho sinh hoạt, ăn uống

Thiết bị xử lý nước giếng khoan