Hạt aluwat
HẠT ALUWAT - Sản xuất tại Việt Nam. - Công dụng: Đóng vai trò như chất xúc tác thúc đẩy nhanh quá trình oxy hóa sắt, mangan và các kim loại nặng khác - Thành phần hóa học cơ bản của hạt xúc tác aluwat là  CaCO3, CaO, Fe2O3 và các phụ gia. Đặc ... [Xem chi tiết...]