Cách tái sinh cho hạt nhựa trao đổi ion
Nhựa trao đổi ion được sử dụng hiệu quả cho làm mềm nước, khử kiềm nước và khử khoáng nước. Hoạt động trao đổi ion về cơ bản là không liên tục gồm giai đoạn khởi động và tiếp xúc tiếp theo là giai đoạn tái sinh nhựa trao đổi ... [Xem chi tiết...]