Than hoạt tính
Than hoạt tính là chất hấp phụ có phổ hoạt động rất rộng, phần lớn các phân tử hữu cơ được giữ trên bề mặt của chúng. Ngoài tính chất hấp phụ, than hoạt tính còn giúp các vi khuẩn có khả năng phân hủy một phần của pha hấp thụ. Than ... [Xem chi tiết...]