TDS là gì

TDS ( Tổng chất rắn hòa tan) là tổng của tất cả các chất vô cơ và hữu cơ hòa tan trong nước. Chất rắn hòa tan khi có kích thước nhỏ hơn 2 micron, các chất rắn có kích thước lớn hơn 2 micron được coi là chất rắn lơ lửng. Nhìn chung TDS là tổng các cation và anion trong nước. Các ion và ion hợp chất thường gặp nhất trong TDS là cacbonat, bicacbonat, clorua, florua, sulfate, phosphat, nitrat, canxi, magie, natri và kali và bất kỳ ion nào có trong nước đều đóng góp vào TDS. Các ion hữu cơ bao gồm các chất ô nhiễm, chất diệt cỏ, và hydrocacbon, ngoài ra các hợp chất hữu cơ như humic, axit fulvic cũng góp phần làm tăng TDS.

Tổng chất rắn hòa tan là một chỉ tiêu đo lường mức độ định lượng về lượng hóa chất vô cơ hòa tan nhưng không cho biết bản chất của ô nhiễm. TDS không được coi là chất gây ô nhiễm chính với sức khỏe nhưng nó là dấu hiệu cho thấy đặc điểm thẩm mỹ cũng như là chỉ số lớn của một loạt các hóa chất chất gây ô nhiễm.Đối với nước dùng trong ngành công nghiệp thực phẩm TDS cao có thể ảnh hưởng đến hương vị, màu sắc chất lượng của sản phẩm.

Nguồn gốc của tổng chất rắn hòa tan

Nguồn nước tự nhiên bao gồm sông, hồ, hồ chứa, suối, giếng khoan: Khi nước di chuyển trên bề mặt đất hoặc thông qua mặt đất nó hòa tan các khoáng chất và trong một số trường hợp cả chất phóng xạ.

Nước thải từ động vật hoặc hoạt động của con người như ngành công nghiệp, nông nghiệp, nước thải sinh hoạt.

Các chất gây ô nhiễm trong nguồn  nước đóng góp vào tổng chất chất rắn hòa tan TDS bao gồm:

Các chất ô nhiễm vô cơ: Muối và các kim loại có thể có trong tự nhiên hoặc là kết quả của dòng chảy đô thị, nước mưa, nước thải công nghiệp, từ sản xuất dầu khí, khai thác mỏ hoặc nông nghiệp.

Chất ô nhiễm hữu cơ: Các hợp chất hữu cơ tổng hợp và dễ bay hơi là sản phẩm phụ của quá trình công nghiệp và sản xuất dầu mỏ, nó cũng có thể đến từ các trạm xăng, dòng chảy đô thị, nước mưa.

Thuốc khử trùng và các sản phẩm phụ của khử trùng: Khi hóa chất khử trùng như clo được bổ sung bởi các nhà máy xử lý nước để kiểm soát vi khuẩn, chúng có thể tương tác với các chất hữu cơ để tạo ra một sản phẩm mới được gọi là sản phẩm phụ của khử trùng.

Các chất ô nhiễm vi sinh: Vi sinh vật, virus, vi khuẩn có thể đến từ hệ thống tự hoại, hoạt động chăn nuôi nông nghiệp, động vật hoang dã, nước thải sinh hoạt

Chất ô nhiễm phóng xạ: Có thể là nguồn gốc tự nhiện hoặc là kết quả của các hoạt động và sản xuất dầu khí và khai thác mỏ.

TDS ảnh hưởng đến nồi hơi

TDS đi vào hệ thống tuần hoàn nước từ nguồn cung cấp. Khi bốc hơi bên trong của một phần nước tuần hoàn tập trung chất rắn. Nước cứng trong mức độ TDS cao là nguyên nhân gây tích tụ cặn trong đường ống, van, và các bộ lọc, làm giảm hiệu suất truyền nhiệt, giảm tuổi thọ thiết bị, tăng chi phí vận hành.

TDS cao là nguyên nhân phổ biến nhất của hiện tượng mang sang: Các bọt bong bóng có thể được mang vào ống hơi chính, ngoài ra nó dẫn đến hình cặn trên bề mặt nhiệt nồi hơi.

Cách làm giảm TDS

3 phương pháp làm giảm TDS trong nước là:

Thẩm thấu ngược RO: Loại bỏ TDS bằng cách dưới áp lực buộc nước phải qua một màng thẩm thấu có kích thước lỗ cực nhỏ chỉ cho phép các phân tử nhỏ hơn 0,0001 micron đi qua. Các phân tử của kim loại và các muối có kích thước lớn sẽ bị loại bỏ sau màng. Màng lọc thẩm thấu ngược có khả năng loại bỏ 90 – 99% lượng muối khoáng hòa tan trong nước. Một bộ lọc trước màng là cần thiết để bảo vệ màng và loại bỏ các chất hữu cơ.

Chưng cất: Hơi nước bốc lên và ngưng tụ lại thành nước, các muối khoáng hòa tan sẽ không hòa tan và bị giữ lại.

Khử khoáng nước: Hai phương pháp khử khoáng là sử dụng thiết bị khử ion là sử dụng thiết bị khử ion bằng điện EDI và thiết bị khử ion bằng nhựa trao đổi ion

Xem thêm: Chỉ tiêu lý học của nước

loc nuoc gieng khoan