Nước cấp cho nồi hơi những vấn đề cơ bản

Các vấn đề nước cấp gây ra bất lợi cho hệ thống nồi hơi là oxy, cacbon dioxit và các chất rắn hòa tan.

Oxy hòa tan gây ăn mòn

Oxy khi hiện diện trong nước lạnh nhiệt độ thấp hơn 2120F có thể gây ra hiện tượng ăn mòn. Oxy được hấp thụ vào nước theo tỷ lệ với nhiệt độ và áp suất:700F nước ở 0 psig có thể chứa oxy xấp xỉ bằng 8,6 ppm, 1500F nước ở 0 psig có thể chứa oxy xấp xỉ bằng 4,3 ppm.

Oxy hòa tan có thể được loại bỏ trong hệ thống nồi hơi bằng cách sử dụng bình khử khí, nước cấp nước nóng

Cacbon dioxit

Nguồn nước thô chứa các tạp chất bao gồm cả cacbon dioxit. Khi nước ngưng tụ và nguội đi là điều kiện thuận lợi cho khí cacbon dioxit hòa tan trong nước. Cacbon dioxit kết hợp với nước để tạo thành axit cacbonic làm PH nước giảm. Điều kiện có tính axit này xảy ra trong hệ thống đường ống nước ngưng, nếu đường ống là thép cacbon nhiều khả năng đường ống sẽ bị hư hỏng. Tổn thương này có thể gây ăn mòn tổng thế chung, rỗ cục bộ hay nứt trong kim loại.

Nhiệt độ cao thúc đẩy các phản ứng và nếu chưa được sửa chữa khắc phục, rỗ nghiêm trọng có thể  dẫn đến khả năng vỡ đường ống hoặc nồi hơi, ống nồi hơi ngưng tụ.

Vì vậy cần làm giảm lượng cacbon dioxit hòa tan trong nước bằng tiền xử lý nước trước khi cấp cho nồi hơi. Các phương pháp tiền xử lý bên ngoài bao gồm lọc, làm mềm và khử kiềm nước.

Sử dụng xử lý hóa học cũng có thể được áp dụng để làm giảm cacbon dioxit. Các chất rắn còn lại sau khi xử lý sơ bộ bên ngoài có thể được xử lý với nhiều loại hóa chất. Nước nồi hơi được duy trì ở PH 11 điều này có thể có yêu cầu một sự bổ sung chất kiềm nếu nước không mềm. Một hóa chất được gọi là điều bùn có thể được thêm vào để xử lý các chất rắn kết tủa. Các chất rắn sau đó phải được loại bỏ từ nồi hơi bằng xả đáy.

 Cặn bám trong nồi hơi

Nước chứa các muối hòa tan, gây bất lợi cho nồi hơi chủ yếu là hợp chất canxi và magie. Trong hoạt động nồi hơi các muối đi ra khỏi dung dịch và tạo cặn trên kim loại của nồi hơi. Điều này là do sự phân hủy của bicacbonat và độ hòa tan của muối canxi giảm ở nhiệt độ cao. Khi nước bay hơi các chất rắn được bỏ lại phía sau và dần hình thành các cặn bám. Cặn bám tạo thành một một hàng rào cách nhiệt trên đường ống nồi hơi, gây tổn thất và hiệu quả thấp. Cặn có thể gây ra tình trạng quá nóng và thất bại đối với nồi hơi kim loại

Chất rắn

Các chất rắn gây ra nhiều vấn đề trong suốt toàn bộ hệ thống nồi hơi. Ngoài việc được tiền xử lý ban đầu của các quá trình bao gồm lọc, làm mềm và khử kiềm. Những chất  rắn còn lại sau xử lý sơ bộ có thể được điều trị nội bộ với một loạt các hóa chất xử lý.

Chất rắn trong nước bao gồm chất rắn hòa tan và chất rắn lơ lửng. Chất rắn hòa tan được đo bằng máy đo dộ dẫn điện hoặc đo tổng chất rắn hòa tan TDS. Chất rắn lơ lửng không hòa tan được đo trong tổng chất rắn lơ lửng TSS.

PH nước

PH của nước là dấu hiệu cho thấy tính axit hoặc bazo của nước.

Nước nồi hơi nên được duy trì ở PH 11, độ PH cao hơn một số chất rắn trong nước ít hòa tan. Nước ngưng tụ nên được duy trì giữa PH 7,5 -8,5. PH thấp có thể làm hỏng đường ống thép cacbon, PH thấp được gây ra bởi khí cacbon dioxit gần như luôn hiện diện hòa tan vào nước tạo thành axit cacbonic. Vì vậy cần sử dụng hóa chất để duy trì độ PH trong khoảng 7,5 -8,5, trong phạm vi này axit cacbonic được trung hòa.

xu ly nuoc noi hoi