Nước dùng cho ngành công nghiệp thực phẩm

Ngành công nghiệp thực phẩm sử dụng lượng nước lớn, nó vừa tham gia làm sạch nguyên liệu thô, rửa bao bì, vừa đóng vai trò là thành phần chính của sản phẩm như sữa, bia, rượu, nước giải khát, nước uống ..

Mối quan tâm chính đối với nước trong ngành công nghiệp thực phẩm và nước giải khát là:

+ Kiểm soát vấn đề vi sinh và an toàn của sản phẩm

+ Giảm sự hình thành cặn bám

+ Duy trì tính toàn vẹn của sản phẩm: hương vị, màu sắc, chất lượng sản phẩm

+ Giảm chi phí sản xuất chung

Do tầm quan trọng của sức khỏe người tiêu dùng, vấn đề kiểm soát vi sinh và an toàn sản phẩm được ưu tiên hàng đầu. Giảm sự hình thành cặn bám nhằm bảo vệ máy móc thiết bị và đường ống dẫn trong quá trình sản xuất chế  biến. Tính toàn vẹn của sản phẩm đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Trong ngành công nghiệp thực phẩm nước tham gia vào 2 loại quá trình:

+ Không trực tiếp liên hệ với sản phẩm: Nước được dùng trong tháp làm mát, nước dùng cho nồi hơi

+ Trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất thực phẩm: Nước rửa nguyên liệu thô, rửa vỏ chứa thành phẩm, nước đóng vai trò là thành phần chính của sản phẩm trong các ngành bia, rượu, nước giải khát, nước uống ..

Các chức năng chính của nước trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm:

+ Rửa nguyên liệu, sản phẩm thô

+ Vận chuyển sản phẩm

+ Hòa tan các thành phẩm

+ Xử lý sản phẩm như thay đổi, tách

+ Cung cấp hàm lượng nước thích hợp trong sản phẩm cuối cùng hoặc như một thành phần trong sản phẩm

+ Quá trình làm mát, nồi hơi

+ Làm sạch, rửa thiết bị

+ Vệ sinh môi trường

Tùy thuộc vào mục đích sử dụng nước mà yêu cầu về chất lượng nước dùng cho công nghiệp thực phẩm khác nhau. Cơ bản nhất nước dùng cho sản xuất, chế biến thực phẩm phải đảm bảo:

+ Nước đạt tiêu chuẩn nước dùng cho sinh hoạt, ăn uống theo QCVN01:2009/BYT

+ Nước dùng cho nồi hơi, hệ thống làm mát: Nước được làm mềm, khử khoáng, khử kiềm

loc nuoc gieng khoan