Nitrit là hợp chất gồm nito và oxy với công thức hóa học NO2 và là dạng nito vô cơ xuất hiện tự nhiên. Nitrit tương đối không ổn định, là trung gian giữa ammoniac và nitrat

Nitrit được hình thành trong nước như thế nào

Trong nước các dạng nito phổ biến nhất là nitrat, nitrit, ammoniac và nito hữu cơ(có thể tìm thấy trong thực vật). Nitrit có thể được hình thành bởi quá trình oxy hóa ammoniac hoặc giảm nitrat. Nhìn chung nitrat được tìm thấy ở nồng độ cao hơn nhiều so với nitrit trong nước với tỷ lệ của 2 hợp chất này phụ thuộc vào độ PH và nhiệt độ của nước.

Nitrit có thể xâm nhập vào nước thông qua việc sử dụng chất ức chế ăn mòn trong xử lý nước hoặc thông qua việc chuyển đổi từ ammoniac hoặc nitrat.

Nitrit là sản phẩm trung gian của phản ứng oxy hóa dưới tác động của vi khuẩn từ amoniac thành nitrit:

NH4+ + 1,5 O2  ͢  NO2 + 2H+ + H2O

Vi khuẩn tham gia mạnh nhất trong quá trình nitrit hóa này là vi khuẩn hóa vô cơ tự dưỡng, là loài vi khuẩn hiếu khí bắt buộc. Khi chúng chuyển hóa amoni thành nitrit sẽ sinh ra năng lượng, năng lượng này sẽ được các vi khuẩn nitrit hóa sử dụng cho hoạt động sống của mình. Sự có mặt của các nhóm vi khuẩn nitrit hóa giúp loại bỏ được amoni.

Nguy cơ với người sử dụng nguồn nước nhiễm nitrit

Nitrit được tiêu thụ trực tiếp hoặc được hình thành sau khi chuyển đổi nitrat thành nitrit trong dạ dày, phản ứng với các hợp chất sắt trong máu người làm giảm khả năng của những hợp chất sắt đó để liên kết oxy. Vì vậy hàm lượng Nitrit trong cơ thể cao sẽ gây ức chế oxi dẫn đến hiện tượng thiếu oxi trong máu, cơ thể thiếu oxi sẽ bị choáng váng và có thể ngất khi đang làm việc hay hoạt động khác.

Ngoài ra đặc biệt nghiêm trọng nitrit trong dung dịch axit (môi trường dạ dày) có thể tạo thành axit nitric có thể phản ứng với các sản phẩm axit amin (ví dụ từ protein) để tạo thành nitrosamine là chất gây ung thư

Nitrit không thể phát hiện được bằng mắt thường mà phải qua phân tích nước. Để đảm bảo chất lượng nguồn nước 6 tháng hoặc ít nhất 1 năm nên kiểm tra xét nghiệm nước lại một lần. Các chỉ tiêu nào cần phân tích tham khảo: Tại đây

Cách xử lý nước nhiễm nitrit

Do nitrit tương đối không ổn đinh và có thể bị oxy hóa nhanh thành nitrat nên phương pháp tốt nhất là đưa nitrit chuyển hóa thành nitrat bằng các phương pháp oxy hóa từ đó xử lý loại bỏ nitrat bằng các phương pháp thông thường. Ngoài ra có thể loại bỏ nitrit bằng cách chưng cất hoặc xử lý thẩm thấu, trao đổi ion.

mang ro

Tham khảo: http://locnuocsaoviet.com/asen-la-gi-nuoc-nhiem-asen-co-nguy-hiem-khong.html