Nhựa trao đổi anion Tulsion A23 là hạt nhựa trao đổi anion bazo mạnh dựa trên ma trận polystyrene, có chứa nhóm amoni loại I. Nhựa anion Tulsion A23 được sử dụng trong hệ thống khử khoáng nước, khử kiềm nước, khử nitrat trong nước.

Đặc điểm của nhựa trao đổi anion Tulsion A23

🌾Là loại nhựa trao đổi anion bazo mạnh với ma trận polystyrene có chứa nhóm anomi bậc bốn loại I

🌾 Có khả nặng hoạt động tốt đối với các axit yếu như silicat và cacbonic cùng với các axit khoáng mạnh khi được sử dụng với nhựa trao đổi cation axit mạnh.

🌾Khả năng hoạt động trong phạm vi rộng của PH và nhiệt độ

🌾Nhựa trao đổi anion Tulsion A23 dạng hạt hình cầu với phân bố kích thước hạt hợp lý đáp ứng động học tốt và giảm áp suất tối thiểu

🌾Nhựa trao đổi anion Tulsion A23 có khả chịu tốt hơn đối với chất hữu cơ

Thông số kỹ thuật của nhựa trao đổi anion Tulsion A23

Chủng loại : Nhựa trao đổi anion mạnh
Cấu trúc ma trận : Polystyrene liên kết chéo
Nhóm chức năng : Loại amoni bậc bốn I
Hình thức vật lý : Hạt hình cầu
Dạng ion : Chloride
Kích thước USS : 16 – 50
Kích thước hạt (tối thiểu 95%) : 0,3 – 1,2 mm
Tổng dung lượng trao đổi : 1,3 meq/ml
Độ ẩm : 53 ± 3%
Mật độ đảo ngược : 42 – 44 lbs
Độ ổn định nhiệt 0F/0C : 175/80 Cl
Phạm vi PH : 0 – 14
Độ hòa tan : Không hòa tan trong tất các cả dung môi phổ biến

Điều kiện hoạt động của nhựa trao đổi anion Tulsion A23

Nhiệt độ hoạt động tối đa : 800C (1750F)
Độ sâu của lớp nhựa (min) : 24” (600mm)
Luồng dịch vụ tối đa : 60m3/h/m3
Không gian mở rộng rửa ngược : 50 – 70%
Tốc độ dòng chảy rửa ngược (250 C) : 5 – 10 m3/h/m2
Dung dịch tái sinh : NaOH
Cấp độ tái sinh : 40 – 160g NaOH/l
Nồng độ tái sinh : 4 – 5% NaOH
Thời gian tái sinh : 30 – 60 phút
Tốc độ dòng chảy rửa chậm : Ở tốc độ dòng chảy tái sinh
Tốc độ dòng chảy rửa nhanh : Ở tốc độ dòng dịch vụ
Khối lượng rửa : 4 – 10 m3/m3
Ứng dụng của nhựa trao đổi anion Tulsion A23

Nhựa trao đổi anion Tulsion A23 được sử dụng trong các ứng dụng:

– Khử khoáng nước: https://locnuocsaoviet.com/khu-khoang-nuoc.html

– Khử kiềm nước: https://locnuocsaoviet.com/cach-khu-kiem-nuoc.html

– Khử Nitrat trong nước: https://locnuocsaoviet.com/xu-ly-nuoc-nhiem-nitrat.html

Quy cách đóng gói: 25 l/bao

Xuất xứ: Ấn Độ

Chủng loại sản phẩm tương đương: 

»http://locnuocsaoviet.com/hat-nhua-trao-doi-anion-trilite-ma12.html

»http://locnuocsaoviet.com/nhua-trao-doi-anion-bazo-manh-resinex-a4.html

»http://locnuocsaoviet.com/hat-purolite-a400.html

nhua trao doi anion Tulsion A23