Hóa chất sử dụng trong nuôi trồng thủy sản

Hóa chất sử dụng trong nuôi trồng thủy sản nhằm mục đích ngăn ngừa , kiểm soát các bệnh khác nhau , cải thiện điều kiện môi trường ao nuôi, làm tăng sức đề kháng của vật nuôi.

Các hóa chất sử dụng trong nuôi trồng thủy sản bao gồm: Phân bón, vôi, hóa chất oxy hóa, hóa chất keo tụ, kháng sinh, chiết xuất thực vật, chế phẩm sinh học…

Phân bón: Phân bón được sử dụng cho nuôi trồng thủy sản nhằm làm tăng nồng độ chất dinh dưỡng, kích thích sự tăng trưởng của thực vật phù du.

Vôi: Vôi được sử dụng cho vùng nước ao và đất để trung hòa axit và tăng tổng kiềm. Tăng độ kiềm tổng nhằm chống lại việc thay đổi PH hàng ngày phổ biến trong các ao. Các trầm tích ao môi trường ven biển thường có tính axit, bón vôi đáy ao được thực hiện để trung hòa axit và kích thích phân hủy vi sinh vật.

Các loại vôi thường được sử dụng trong nuôi trồng thủy sản là: vôi đá CaCO3, vôi nung  CaO và vôi dolomite.

Vôi là vật liệu ăn da mạnh mẽ nên cần được xử lý một cách thận trọng.

Hóa chất oxy hóa: Hóa chất oxy hóa được sử dụng cho việc kiểm soát thực vật phù  du, tiêu diệt sinh vật gây bệnh hoặc oxy hóa đất phía dưới.

Kali permanganat được sử dụng để oxy hóa chất hữu cơ và vô cơ, đồng thời tiêu diệt vi khuẩn, do đó làm giảm tốc độ tiêu thụ oxy của quy trình hóa học và sinh học.

Hóa chất clo cho nuôi trồng thủy sản

Các hợp chất clo: Đây là hóa chất có tính oxy hóa mạnh mẽ trong đó calcium hypochlorite ( clorin) là hóa chất clo sử dụng cho nuôi trồng thủy sản được sử dụng phổ biến để oxy hóa chất hữu cơ, tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh.

Các hợp chất clo bao gồm: Khí clo, calcium hypochlorite ( clorin), và sodium hypochlorite. Khi khí clo được thêm vào nước nó thủy phân để tạo thành axit hypochlorous và axit hydrochloric, axit HCl  hoàn toàn bị ion hóa và tùy thuộc vào độ PH và nhiệt độ axit hypochlorous thủy phân thành H+ và OCl . Sự ion hóa của HOCl đạt 50% ở PH 7,4 và ở PH cao hơn sẽ có nhiều OCl hơn HOCl. Khi natri hoặc canxi hypochlorite được thêm vào nước cũng hình thành HOCl và OCl trong mối quan hệ với PH và nhiệt độ. HOCl có hiệu quả bất hoạt vi sinh vật cao hơn so với OCl.

Dung dịch formaldehyde (formalin)

Đây là chất khử trùng được sử dụng như chất diệt trùng, thuốc trừ nấm hoặc chất bảo quản trong các ngành công nghiệp khác nhau. Chế độ hoạt chính là nhằm tạo thành các liên kết chéo cộng hóa trị với các nhóm chức năng trên protein. Formalin sẽ gây kích ứng hệ thống hô hấp và da của con người, nó đang bị nghi ngờ là chất gây ung thư. Trong nuôi trồng thủy sản, hóa chất này có thể được áp dụng cho toàn bộ khối lượng ao nhưng thường được điều trị giới hạn vùng nước ở đáy ao sau khi thu hoạch. Nó cũng được sử dụng như chất khử trùng trong sản xuất giống. Formaldeyde được cho là bị phân hủy bởi tự nhiên trước khi tôm được thả cho vụ mùa tiếp theo.

Hóa chất xử lý nước ao đục

Hóa chất keo tụ được sử dụng để xử lý nước nuôi  trồng thủy sản bị đục, các hóa chất keo tụ được sử dụng là phèn nhôm, phèn sắt và PAC

xu ly nuoc be boi co mau xanh la cay