Hóa chất xử lý nước thải

Hóa chất xử lý nước thải gồm 1 số nhóm chính là:

+ Hóa chất điều chỉnh độ PH

+ Hóa chất keo tụ tạo bông

+ Hóa chất khử trùng

Hóa chất tăng, giảm PH nước thải

Điều chỉnh PH nước thải là quá trình điều trị vật lý – hóa học rất quan trọng. Độ PH phải ở trong khoảng giá trị nhất định để các hóa chất xử lý nước thải phát huy hiệu quả tối ưu. Vì nó giúp hình thành các chất kết tủa nhanh hơn, cũng như cho phép hình thành chất kết tủa của các kim loại hòa tan như hydroxit .. Phạm vi của độ PH tùy thuộc vào hóa chất keo tụ được sử dụng và sự hiện diện của các kim loại hòa tan trong nước thải. Nhìn chung PH của nước thải nên ở trong khoảng 6 – 8.

Các hóa chất để điều chỉnh PH nước thải gồm: Soda, xút, HCl

Hóa chất keo tụ xử lý nước thải

Các loại hóa chất keo tụ được sử dụng là các muối vô cơ của các cation đa trị đặc biệt các cation có hóa trị III như sắt và nhôm. Các hóa chất keo tụ tổng hợp thế hệ mới như polidacmacs, polyamine … Các hạt hoặc chất keo trong nước tự nhiên thường tích điện âm và trong nước thải cũng thường như vậy nên các muối hóa trị ba của sắt hay nhôm được sử dụng để cung cấp các ion điện tích dương và phá vỡ sự cân bằng tĩnh. Các hóa chất keo tụ này làm thay đổi độ PH nên cần điều chỉnh độ PH.

Hóa chất keo tụ vô cơ xử lý nước thải Sao Việt cung cấp là phèn nhôm, PAC, phèn sắt

Hóa chất keo tụ hữu cơ xử lý nước thải : PAM

Hóa chất clo khử trùng nước thải

Khử trùng nước thải nhằm mục đích phá hủy, tiêu diệt các loại vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm hoặc chưa, không thể loại bỏ trong quá trình xử lý nước thải. Có nhiều biện pháp khử trùng trong đó khử trùng bằng chất oxy hóa mạnh là clo và các hợp chất của nó được sử dụng phổ biến nhất. Clo là chất oxy hóa mạnh ở bất kỳ dạng nào, khi clo được cho vào nước sẽ phản ứng tạo thành HOCl có tác dụng khử trùng mạnh bằng cách  thậm nhập qua các lớp vỏ tế bào của vi sinh vật rồi gây phản ứng với men tế bào và làm phá hoại quá trình trao đổi chất của tế bào vi sinh vật. Khi cho clo vào nước xảy ra phản ứng sau:

Cl2 + H2O = HCl + HclO

Khi sử dụng clorin phản ứng diễn ra như sau:

Ca(OCl)2 + H2O =CaO + 2 HOCl

2 HOCl = 2 H+ + 2 OCl

Khả năng diệt trùng của clo phụ thuộc vào hàm lượng HOCl có trong nước, nồng độ HOCl phụ thuộc vào lượng ion H+ hay chính là phụ thuộc vào độ PH của nước.

Các sản phẩm hóa chất khử trùng nước thải bằng clo Sao Việt hiện đang cung cấp là: Clorin, clo dạng viên

hoa chat xu ly nuoc thai