Phèn sắt

Tên sản phẩm: Ferrous sulphate heptahydrate

Công thức phân tử: FeSO4.7H2O

Trọng lượng phân tử: 278,01

Số CAS: 7782 – 63-0

Nhiệt độ tan chảy: 640C

Sắt sunfat

Được sử dụng như một chất keo tụ, phèn sắt là hóa chất sử dụng có tính kinh tế cho xử lý nước thải các lĩnh vực in ấn, nhuộm và mạ điện. Nó là chất keo tụ tốt và có khả năng loại bỏ màu, loại bỏ các ion kim loại nặng, dầu và phốt pho, và các chức năng khác. Đặc biệt phèn sắt có tác dụng rõ ràng cho loại bỏ màu trong  xử lý nước thải in ấn và nhuộm, loại bỏ COD và các ion sắt trong nước thải mạ điện.

Phèn sắt khi được sử dụng để xử lý nước thải in ấn và nhuộm với chi phí thấp, hiệu quả. Ferrous sulphate có tác dụng khử màu tốt nhất so với bất kỳ ion Fe3+ và Al3+. Khi nó kết bông lại với thuốc nhuộm nước thải và các chất phụ gia nó sẽ trở thành chất keo tụ.

Hiện nay phèn sắt ít được sử dụng mà được thay thế bằng sản phẩm hóa chất keo tụ poly ferric sulfate PFS với hiệu quả keo tụ cao hơn và nhanh hơn, tiết kiệm chi phí hơn

Xem thêm: Các loại hóa chất xử lý nước thải

phèn sắt