Quá trình xử lý nước thải như thế nào

Nước thải chứa rất nhiều chất gây ô nhiễm như vi khuẩn, hóa chất và các chất độc khác, vì vậy trước khi thải ra môi trường hoặc đưa vào tái sử dụng nước thải cần phải qua các công đoạn xử lý. Xử lý nước thải nhằm giảm thiểu các chất gây ô nhiễm về mức cho phép an toàn cho môi trường và sức khỏe con người.

Vậy quá trình xử lý nước thải diễn ra như thế nào?

Thu gom nước thải

Là bước đầu tiên của quá trình xử lý nước thải. Hệ thống thu gom đảm bảo rằng tất cả nước thải được thu gom và đưa đến địa điểm tập kết chung, sau đó qua hệ thống thoát nước ngầm hoặc đường ống đưa đến vị trí xử lý. Việc vận chuyển nước thải phải được thực hiện trong điều kiện vệ sinh.

Kiểm soát mùi hôi

Tại nhà máy xử lý kiểm soát mùi hôi là rất quan trọng vì nước thải chứa rất nhiều chất bẩn gây ra mùi hôi theo thời gian. Do đó cần đảm bảo khu vực xung quanh không có mùi hôi bằng cách xử lý mùi hôi. Tất cả nước thải được chứa và xử lý bằng cách sử dụng hóa chất để loại bỏ các yếu tố tạo ra mùi hôi. Đây là quy trình xử lý nước thải đầu tiên và rất quan trọng.

Kiểm tra

Là bước tiếp theo của quá trình xử lý nước thải. Kiểm tra nhằm loại bỏ các chất thải rắn, vận chuyển và thải bỏ ở bãi chôn lấp.

Xử lý sơ cấp

Được thực hiện nhằm phân tách chất rắn sinh học từ nước thải. Nước thải được chứa trong các bể chứa lớn để các chất rắn lắng xuống đáy. Để quá trình này diễn ra nhanh và hiệu quả các loại hóa chất keo tụ và hóa chất trợ lắng được sử dụng.

Công đoạn xử lý phụ còn được gọi là quá trình bùn hoạt tính, giai đoạn xử lý phụ liên quan đến việc bổ sung bùn hạt vào nước thải. Không khí được bơm vào bể chứa làm tăng sự phát triển của vi khuẩn sử dụng oxy và sự phát triển các vi sinh vật nhỏ khác tiêu thụ các chất hữu cơ còn lại. Quá trình này dẫn đến tạo ra các hạt lớn lắng xuống dưới đáy bể

Xử lý chất thải rắn

Các chất rắn sau giai đoạn xử lý sơ cấp và thứ cấp sau đó được nung ở nhiệt độ phòng  trong điều kiện kỵ khí

Giai đoạn vi xử lý: Sử dụng các phương pháp xử lý đắt tiền có thể loại bỏ đến 99% tạp chất ra khỏi nước như vi lọc , thẩm thấu ngược, trao đổi ion, hấp phụ bằng than hoạt tính …

Khử trùng

Sau giai đoạn xử lý sơ cấp và thứ cấp vẫn còn một số vi khuẩn gây bệnh trong nước còn lại. Do đó khử trùng nước thải bằng clo là quá trình không thể tách rời của toàn bộ quá trình xử lý nước thải.

qua trinh xu ly nuoc thai