Khử trùng

Khử trùng là giai đoạn cuối cùng của xử lý nước cấp trước khi phân phối nước đến người dùng. Nó cho phép loại bỏ các vi khuẩn gây bệnh trong nước. Kết quả của quá trình khử trùng có thể còn lại trong nước một vài loại vi khuẩn thông thường vì khử trùng không phải là thanh trùng ( thanh trùng: phá hủy tất cả các loại có trong môi trường)

Khử trung nước gồm 2 giai đoạn quan trọng tương ứng với tác dụng khác nhau của chất khử trùng:

–          Tác dụng diệt vi khuẩn: khả năng phá huỷ các loài mầm gây bệnh trong một giai đoạn xử lý nước

–          Tác dụng lưu giữ các chất khử trùng: Đó là tác dụng khử trùng duy trì trong mạng ống dẫn cho phép đảm bảo chất lượng vi khuẩn của nước.

Đó là tác dụng diệt vi khuẩn tĩnh chống lại sự hồi sinh của các vi khuẩn đồng thời có tác dụng diệt vi khuẩn xâm nhập vào ở các thời điểm nước đi trên đường ống dẫn

Bảng dưới đây tóm tắt chất lượng của các chất khử trùng thường dùng

Ozone Cl2 ClO2 Cloramin UV
Tác dụng diệt trùng +++ ++ ++ + ++
Tác dụng lưu giữ 0 + + ++ 0

0: Không có tác dụng

+: Tác dụng tốt

++:  tốt

+++: Rất tốt

Permanganat kali không được dùng như chất diệt trùng cho các hệ thống xử lý nước giếng khoan công nghiệp ( ngoài việc dùng để làm sạch ống dẫn). Nó có thể được dùng vào công trình xử lý nước cấp riêng lẻ.

Điều kiện chung để khử trùng tốt

Để có hiệu quả việc khử trùng phải được thực hiện trong nước có chất lượng tốt. Hàm lượng chất lơ lửng phải giảm đến giá trì còn lại lớn nhất là 1mg/l, muốn vậy các công đoạn lọc nước giếng khoan  phải thực hiện triệt để nhằm cung cấp nguồn nước cấp có chất lượng cho khử trùng.

Các vi khuẩn và vi sinh có thể dính bám lên huyền phù, chính nó bảo vệ cho vi khuẩn chống lại thuốc khử trùng như clorin hay TCCA

Hàm lượng MO, COT nhất là cacbon hữu cơ có đồng hóa được phải nhỏ nhất. Nếu có hàm lượng lớn các chất này nước sẽ tiêu thụ các chất khử trùng dư thừa làm cho các vi khuẩn có thể hồi sinh. Ngoài ra sẽ rất khó khăn thậm chí không có khả năng để duy trì hàm lượng chất diệt trùng không đổi trong mạng ống dẫn.

Khi cho hóa chất khử trùng vào nước trong nhiều trường hợp tạo ra chất phản ứng phụ. Điều quan trọng là áp dụng biện pháp khử các chất phụ này trong mọi trường hợp

Clorin nhật