Hóa chất keo tụ

Hóa chất keo tụ là những hóa chất được sử dụng để hỗ trợ cho việc loại bỏ màu sắc và độ đục trong nước.

Hóa chất keo tụ gồm những hóa chất nào

Về chức năng, hóa chất keo tụ gồm hai loại: chất keo tụ chính và chất trợ keo tụ trung hòa điện tích của các hạt trong nước. Chất keo tụ chính luôn được sử dụng trong quá trình keo tụ tạo bông. Chất hỗ trợ keo tụ thường được sử dụng để làm giảm thời gian keo tụ.

Về phương diện hóa học, hóa chất keo tụ gồm 2 loại: nhóm hóa chất keo tụ vô cơ và nhóm hóa chất keo tụ hữu cơ. Chất keo tụ vô cơ bao gồm các hóa chất thường là hợp chất của nhôm và sắt. Chất keo tụ hữu cơ bao gồm nhiều polyme là các hợp chất hữu cơ nhân tạo được tạo thành từ một chuỗi dài các phân tử nhỏ hơn. Polyme có thể cation tích điện dương, anion tích điện âm hoặc không ion.

Các loại hóa chất keo tụ phổ biến

+ Phèn nhôm ( Nhôm sulfat) – Công thức hóa học Al2(SO4)3.14H2O

+ Phèn sắt – Công thức : FeSO4.7H2O; Fe2(SO4)3.9H2O

+ Sắt clorua – FeCl3.6H2O

+ PAC

+ CPAM – Polyacrylamide cation

+ APAM – Polyacrylamide anion

+ NPAM – Nonionic Polyacrylamide

+ Poly ferric sulfate PFS

Tác động tiêu cực của hóa chất keo tụ đến chất lượng nước

+ Ảnh hưởng đến độ PH và độ kiềm

Các chất keo tụ vô cơ làm giảm độ kiềm của nước, độ PH giảm vì vậy cần thiết phải bổ sung hóa chất nâng PH như soda, xút để đảm bảo duy trì độ PH nước. Không phải chất keo tụ vô cơ nào cũng làm cho độ kiềm và độ PH giảm như nhau. Các hóa chất keo tụ mới như nhôm chlorohydrate và PAC polyaluminium clorua ít tác động đến độ kiềm và độ PH hơn phèn. Các chất keo tụ hữu cơ không ảnh hưởng đến độ kiềm và độ PH của nước

+ Tạo ra bùn

Tất cả các chất keo tụ tạo ra bùn ở dạng hydroxit kim loại từ các hạt gây màu và hạt keo, PAC và chất keo tụ hữu cơ sản xuất ít bùn hơn

+ Làm TDS tăng

Chất keo tụ vô cơ làm tăng nồng độ tổng chất rắn hòa tan của nước đã xử lý, điều này có thể không mong muốn, đặc biệt khi sử dụng nhôm sunfat mức độ sunfat trong nước sẽ tăng

phen nhom