Clorin Ấn Độ min 70% với hàm lượng clo cao trên 70%, ổn định là sản phẩm hóa chất clo chất lượng cao sử dụng cho xử lý nước bể bơi, nước thải, đài phun nước, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản …

Thông số kỹ thuật của clorin Ấn Độ min 70%

Hàm lượng clo: Min 70%

Hình dạng: Dạng hạt màu trắng ngà

Độ ẩm: 4,15%

Hàm lượng chất không tan: 2,45%

Tỷ trọng: 1,109 gm/cc

 

Clorin Ấn Độ min 70% được sử dụng trong

Xử lý nước bể bơi: Xử lý nước bể bơi có rêu, xử lý nước bể bơi bị đổi màu,  Khử trùng nước bể bơi

Khử trùng nước thải sinh hoạt và công nghiệp …

? Khử trùng đường ống cấp nước

Khử trùng bể chứa nước

? Khử trùng đài phun nước 

Khử trùng nuôi trồng thủy sản

? Khử trùng chuồng trại chăn nuôi

clorin ấn độ min 70%