Kiểm tra bảo dưỡng trạm xử lý nước

Tất cả các công trình trạm xử lý nước sau khi hoạt động được 1 thời gian cần tiến hành kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.

Kiểm tra định kỳ trạm xử lý nước

Các thiết bị cần được kiểm tra bao gồm:

Bể trộn và bể phản ứng: Khi đi kiểm tra cần quan sát kỹ bên trong thành và các vách ngăn, quan sát kỹ các van đặt ngâm và các van xả

Bể lắng, giàn mưa, bể tiếp xúc: cần quan sát kỹ bên trong thành và các vách ngăn.

Bể lọc: Đây là thiết bị quan trọng quyết định hiệu quả xử lý của toàn trạm. Vì vậy khi kiểm tra định kỳ cần phải thực hiện kiểm tra các mục sau:

+ Kiểm tra chiều cao lớp vật liệu lọc, quan sát bề mặt lớp lọc ít nhất 3 tháng 1 lần

+ Trước khi rửa lọc đặc biệt chú ý đến độ nhiễm bẩn của cát lọc, chiều dài lớp cặn đóng trên bề mặt lớp vật liệu lọc, độ phân bố của cặn bẩn trên bề mặt lớp vật liệu lọc.

+ Sau khi rửa lọc: Kiểm tra các tình trạng trong lớp cát, tìm các chỗ rửa chưa đạt yêu cầu, độ nhiễm bẩn còn lại … Việc quan sát được tiến hành sau khi xả cho mực nước thấp hơn mặt cát lọc một ít, thời gian kiểm tra ít nhất 1 tháng 1 lần

+ Kiểm tra theo vị trí đã đánh dấu, các chiều dày lớp đỡ

Lấy mẫu cát để phân tích độ nhiễm bẩn ít nhất 1 năm 1 lần

Kiểm tra lượng cát lọc bị hao hụt bằng cách đo khoảng cách từ cát đến mép máng rửa, so sánh với thiết kế. Nếu cần phải đổ thêm cát lọc thì phải bỏ phần cát bị nhiễm bẩn ở trên mặt từ 3 – 5 cm 6 tháng 1 lần

Kiểm tra thời gian và cường độ rửa lọc: Xác định lượng cặn bẩn còn lại trong nước rửa, độ thu nước đều vào máng và việc trôi cát vào máng 3 tháng 1 lần

Bể chứa nước sạch: Khi kiểm tra định kỳ cần quan sát bên trong bể, quan sát bên ngoài các thiết bị và ống dẫn

Thiết bị định lượng: Quan sát thường xuyên các thiết bị, ống dẫn clo, nếu có nghi vấn cần thử nghiệm độ rò rỉ.

Bảo dưỡng định kỳ trạm xử lý nước

Bể trộn và bể phản ứng: Cần cọ rửa cặn bẩn bám vào thanh và vách ngăn. Kiểm tra độ rò rỉ và tình trạng làm việc của công trình trạm xử lý nước, van khóa và ống dẫn. Tần suất bảo dưỡng tối thiểu 1 năm 1 lần

Bể lắng, giàn mưa, bể tiếp xúc: cọ rửa thành và vách ngăn, thông tắc các giàn ống hay máng phân phối.

Kiểm tra tình trạng làm việc của các van, ống

Bể lọc: Kiểm tra tình trạng làm việc của các van khóa và đường ống. Kiểm tra tình trạng mất cát lọc, thử nghiệm độ rò rỉ tối thiểu 1 năm 1 lần. Rửa sạch thành, vách màng hàng ngày theo chu kỳ lọc. Thiết bị pha phèn, vôi, clo thường xuyên lau chùi sửa chữa, xả cặn và sơn lại thiết bị, đường ống.

Trạm xử lý nước giếng khoan phục vụ sản xuất sinh hoạt tại nhà máy gạch granite Thạch Bàn Bắc Giang