Trạm xử lý nước giếng khoan phục vụ sản xuất

Với trữ lượng dồi dào sẵn có mọi nơi nước giếng khoan là nguồn nước được sử dụng phổ biến xử lý phục vụ cho sản xuất sinh hoạt với công suất lớn. Để lên được phương án thiết kế trạm xử lý nước giếng khoan khử sắt phục vụ sản xuất cần thu thập các số liệu sau:

+ Công suất yêu cầu của trạm: m3/ngày đêm, số giờ hoạt động trong ngày hay công suất m3/giờ

+ Lấy mẫu nước ngay từ đầu nguồn để phân tích các chỉ tiêu:

 • Độ đục
 • Độ màu
 • Độ oxy hóa
 • Độ kiềm
 • Độ cứng toàn phần và độ cứng cacbonat
 • PH
 • Tổng hàm lượng sắt
 • Hàm lượng ion sắt hóa trị II
 • Hàm lượng ion sắt hóa trị III
 • Hàm lượng silic, poliphotphat và các kim loại nặng
 • Hàm lượng CO2 tự do
 • Hàm lượng H2S

Ngoài ra tùy thuộc vào yêu cầu chất lượng nước đầu ra sau xử lý mà cần thiết phân  tích thêm các chỉ tiêu lý, hóa học và vi sinh khác.

+ Yêu cầu chất lượng nước sau xử lý: Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn nước dùng cho sinh hoạt theo QCVN02:2009/BYT hay QCVN01:2009/BYT ..

Từ các số liệu được cung cấp một số công nghệ khử sắt sau có thể được lựa chọn:

 1. Làm thoáng đơn giản và lọc: Áp dụng với nước có tổng hàm lượng sắt <= 10mg/l, độ màu nước khi chưa tiếp xúc với không khí <=15, H2S<=0,5mg/l …
 2. Làm thoáng, lắng hoặc lọc tiếp xúc + lọc trong: Áp dụng với nước có tổng hàm lượng sắt >=15mg/l, NH4+ <=1,5mg/l, H2S<1mg/l …
 • Kiềm hóa, làm thoáng, lắng hoặc lọc tiếp xúc, lọc trong: Áp dụng khi nước có độ PH thấp, nhu cầu oxy <=15mg/l
 1. Oxy hóa bằng hóa chất, lắng và lọc tiếp xúc, lọc trong: Áp dụng khi nước có chất hữu cơ, có tổ hợp chất hữu cơ tạo thành keo bảo vệ ion sắt. Trong nhiều trường hợp muốn khử sắt phải phá vỡ màng bảo vệ hữu cơ bằng tác dụng của các chất oxy hóa mạnh như sử dụng clo để khử sắt.

Trên đây là những nội dung cơ bản của quy trình thiết kế trạm xử lý khử sắt nước giếng khoan, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thiết kế các trạm xử lý nước đạt tiêu chuẩn chất lượng với chi phí hợp lý nhất.

Xem thêm: Kiểm tra bảo dưỡng trạm xử lý nước

xu ly nuoc gieng khoan

Xem thêm: Sắt và mangan trong nước giếng khoan