Hệ thống cấp nước cho sản xuất sinh hoạt là một hệ thống bắt đầu từ các công trình thu nước, hệ thống xử lý nước, hệ thống lưu trữ nước và hệ thống phân phối nước đến nơi sử dụng. Mỗi loại hệ thống cấp nước có yêu cầu về chất lượng nước và mục đích sử dụng khác nhau quyết định quy mô, tính chất và đặc điểm của các công trình bộ phận là khác nhau.

Hệ thống cấp nước cho sản xuất sinh hoạt cần đáp ứng những yêu cầu nào

+ Bảo đảm đáp ứng đầy đủ và liên tục lượng nước cần thiết đến nơi sử dụng

+ Bảo đảm chất lượng nước đáp ứng yêu cầu sử dụng

+ Tối ưu hóa giá thành lắp đặt, chi phí vận hành

+ Dễ dàng vận hành, không đòi hỏi nhiều nhân lực vận hành

Hệ thống cấp nước cho sản xuất

Nước phục vụ cho sản xuất rất phong phú, đa dạng phụ thuộc vào dây chuyền công nghệ sản xuất ra các loại sản phẩm do đó yêu cầu về chất lượng nước, công suất là khác nhau. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi chỉ đề cập đến các sơ đồ hệ thống cấp nước cho sản xuất ở mức chung nhất. Các thiết kế riêng biệt cho mục đích sử dụng của từng nhà máy sản xuất sẽ có trong các loạt bài viết sau.

? Hệ thống cấp nước cho sản xuất kết hợp xử lý cho sinh hoạt

Hệ thống cấp nước cho sản xuất kết hợp xử lý cho sinh hoạt đáp ứng nhu cầu cho sản xuất ở phạm vi chung, đối với các nhà máy sản xuất đặc thù  như sản xuất thực phẩm đồ uống, sản xuất điện tử chất bán dẫn, sản xuất dược phẩm … yêu cầu có hệ thống xử lý nước kế tiếp thiết kế riêng biệt cho phù hợp đặc điểm sản xuất từng ngành.

Hệ thống cấp nước cho sản xuất kết hợp phục vụ sinh hoạt bao gồm các công đoạn: Thu nước – Trạm bơm cấp 1 – Hệ thống đường ống dẫn – Bể chứa – Trạm xử lý nước – Bể chứa nước sạch – Trạm bơm cấp 2 – Hệ thống đường ống phân phối cho sản xuất và phục vụ sinh hoạt

Nguồn nước cấp: Nước giếng khoan – Nước mặt (sông suối, ao hồ)

Tiêu chuẩn nguồn nước sau xử lý: Quy chuẩn nước dùng cho sinh hoạt và ăn uống theo QCVN01 – QCVN02:2009/BYT

sơ đồ cấp nước sản xuất kết hợp sinh hoạt

Tham khảo các công trình: http://locnuocsaoviet.com/xu-ly-nuoc-tu-dong-suc-rua-cs-1250-m3ngay-dem.html

http://locnuocsaoviet.com/he-thong-loc-trong-luc-tu-rua-cong-suat-1500-m3ngay-dem-tai-lu-doan-dac-cong-hai-quan-126.html

 

? Hệ thống cấp nước cho sản xuất tuần hoàn

sơ đồ cấp nước tuần hoàn

? Hệ thống cấp nước nối tiếp

sơ đồ cấp nước liên tục

 Hệ thống cấp nước cho sinh hoạt

? Hệ thống cấp nước cho sinh hoạt từ nguồn nước mặt

sơ dồ cấp nước sử dụng nước mặt

? Hệ thống cấp nước cho sinh hoạt từ nguồn nước giếng khoan

sơ dồ cấp nước sử dụng nước ngầm

Tham khảo: http://locnuocsaoviet.com/tram-xu-ly-nuoc-gieng-khoan-cs-50m3h-tai-cong-ty-cp-xd-va-ptnt-thai-nguyen.html

? Hệ thống cấp nước từ nhiều nguồn nước cho sinh hoạt tại các thành phố lớn

sơ đồ cấp nước sử dụng nhiều nguồn

Ký hiệu và chức năng các công trình

1.Công trình thu nước: Dùng để thu nước nguồn như sông suối ao hồ, nước ngầm …

2.Trạm bơm cấp 1: Dùng để bơm nước từ công trình thu lên công trình xử lý nước

3.Trạm xử nước

4.Bể chứa nước sạch: Chứa nước đã được xử lý làm sạch, dự trữ nước chữa cháy và điều hòa áp lực giữa các trạm xử lý nước (trạm bơm 1 và trạm bơm 2)

5.Trạm bơm cấp 2: Dùng để bơm nước từ bể chứa nước sạch lên đài nước hoặc vào đường ống cấp cho đối tượng sử dụng

6.Đài nước: Dùng để dự trữ nước, điều hòa áp lực cho hệ thống phân phối giữa các giờ dùng nước khác nhau

  1. Đường ống : Dùng để vận chuyển nước từ trạm bơm cấp 2 lên đến điểm đầu tiên của mạng lưới phân phối nước
  2. Mạng lưới phân phối nước: Dùng để vận chuyển và phân phối nước trực tiếp đến các đối tượng sử dụng.

Tùy theo yêu cầu về chất lượng nước, yêu cầu về các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đặc điểm từng nơi mà có thể:

? Kết hợp các công trình lại với nhau: Chẳng hạn như kết hợp công trình thu nước với trạm bơm 1 hoặc cả công trình thu nước, trạm bơm 1, trạm bơm 2 thành một khối

? Có thể bớt một số công trình bộ phận

? Có thể không cần đài nước nếu hệ thống cấp nước có công suất lớn, nguồn điện luôn đảm bảo và trạm bơm cấp 2 sử dụng bơm ly tâm điều khiển tự động …

Lựa chọn hệ thống cấp nước cho sản xuất sinh hoạt căn cứ vào các chỉ tiêu nào

? Điều kiện nguồn  nước: Tính khả thi trong khai thác nguồn nước: Điều kiện về địa hình, yếu tố thủy văn, có đảm bảo cung cấp đủ lưu lượng cho nhu cầu hiện tại và khả năng phát triển trong tương lai hay không

? Yêu cầu về công suất, chất lượng nước sau xử lý

? Giá thành đầu tư xây dụng

? Chi phí vận hành

? Chi phí cho 1m3 nước: Chi phí xây dựng tính theo công suất ngày, chi phí điện năng, giá thành xử lý và giá thành sản phẩm của 1m3 nước

Các chỉ tiêu phải được xem xét trên toàn bộ hệ thống. Phương án tối ưu là phương án có giá trị chi phí quy đổi nhỏ nhất.