Xử lý nước giếng khoan cs 50m3/h

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 32 phường Khương Trung, Thái Nguyên

Địa chỉ lắp đặt: Xã Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Thải Nguyên

Công suất hệ thống: 50m3/h

Nguồn nước: Nước giếng khoan

loc nuoc gieng khoan

Xử lý nước giếng khoan công nghiệp

loc nuoc gieng khoan

Xử lý nước giếng khoan công suất lớn

loc nuoc gieng khoan

Xem thêm rất nhiều thiết bị xử lý nước giếng khoan do Sao Việt cung cấp, lắp đặt