Độ dẫn điện của nước là thước đo khả năng dẫn điện của nước. Độ dẫn điện liên quan đến lượng và loại chất điện giải hòa tan trong nước. Chất điện giải là những hợp chất phân hủy thành các ion khi hòa tan trong nước và các ion này có khả năng dẫn điện.

Các yếu tố ảnh hưởng đến độ dẫn điện của nước

Độ dẫn điện của nước là phép đo khả năng của một dung dịch nước thực hiện một dòng điện ( Kết quả dòng điện tử các chuyển động của các hạt tích điện để đáp ứng với lực tác dụng trên chúng từ một điện trường. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ dẫn điện của nước là:

  • Nồng độ hoặc số lượng của các ion: Nồng độ các ion tăng, độ dẫn điện của nước tăng
  • Sự di chuyển của các ion
  • Trạng thái oxy hóa ( hóa trị)
  • Nhiệt độ của nước: Nhiệt độ càng cao, độ dẫn điện sẽ càng cao

Nước tinh khiết không phải là một chất dẫn điện tốt. Nước cất bình thường trong trạng thái cân bằng với lượng khí cacbonic trong không khí có độ dẫn khoảng 10×10-6w-1*m-1 (20dS/m)

Đơn vị đo độ dẫn điện

Đơn vị được sử dụng để đo độ dẫn điện của nước là ms/cm ( microsiemens/cm) hoặc dS (deciSiemens/m) trong đó 1000 mS/cm=1 dS/m

Mối quan hệ giữa độ dẫn điện và TDS

TDS còn gọi là tổng hàm lượng chất rắn hòa tan là thước đo tổng số ion trong dung dịch trong khi độ dẫn điện đo khả năng dẫn điện của các chất rắn hòa tan đó. Độ dẫn điện của nước có mối quan hệ tỷ lệ thuận với TDS

Tầm quan trọng của độ dẫn điện trong xử lý nước

Độ dẫn điện là chỉ số được kiểm soát nghiêm ngặt trong xử lý nước của một số ngành công nghiệp

Nước thô như nước giếng khoan, nước  mặt đã qua thiết bị xử lý thô đạt tiêu chuẩn nước dùng cho sinh hoạt cũng chưa đủ tiêu chuẩn dùng cho sản xuất công nghiệp. Đó là nước còn nồng độ ion cao (TDS cao), chứa các chất có thể gây đóng cặn và ăn mòn thiết bị nhà máy đặc biệt là trong trao đổi nhiệt, tháp làm mát và nồi hơi.

Chính vì vậy nước dùng cho sản xuất công nghiệp luôn cần phải được xử lý bằng một hoặc nhiều phương pháp xử lý nước  như:

Thường với khử khoáng nước bằng nhựa trao đổi ion và khử khoáng nước bằng thiết bị EDI cho phép loại bỏ tất cả hoặc gần như tất cả các chất gây ô nhiễm. Đôi khi yêu cầu chất lượng nước chỉ cần loại bỏ các ion gây độ cứng cao hoặc độ kiềm cao, chỉ cần thiết bị làm mềm nước hoặc khử kiềm nước là đủ

Độ dẫn được sử dụng để giám sát việc xây dựng các ion chất rắn hòa tan trong hệ thống nước làm mát và trong nồi hơi. Khi độ dẫn quá cao, nước cần được thoát ra khỏi hệ thống và thay thế bằng nước có dộd ẫn thấp hơn

Độ dẫn điện cho phép phát hiện rò rỉ trong hệ thống nước

Nước dùng để làm mát và làm ngưng tụ trên bề mặt thường có chứa một lượng lớn các ion chất rắn hòa tan. Việc rò rỉ nước làm mát có thể dẫn đến ô nhiêm gây hại cho thiết bị. Việc đo độ dẫn diện cho phép dễ dàng phát hiện rò rỉ

Độ dẫn được dùng để kiểm tra quá trình làm sạch : Trong dược phẩm và thực phẩm và các ngành công nghiệp nước giải khát luôn thường xuyên cần phải thực hiện quá trình làm sạch đường ống và bình chứa, độ dẫn được được sử dụng để theo dõi nồng độ  natri hydroxit và mức độ rửa sạch

Độ dẫn điện dùng để phát hiện giao diện giữa hai chất lỏng. Việc phát hiện giao diện này đóng vai trò quan trọng  trong một loạt các ngành công nghiệp như hóa học chế biến, thực phẩm và sản xuất nước giải khát

thiet bi loc nuoc