Đèn UV 25w 6 GPM  cs 1,4 m3/h được sử dụng trong xử lý nước ăn uống, nước sản xuất thực phẩm, …

Các thông số chính của đèn UV 25w 6 GPM  cs 1,4 m3/h

  • Công suất bóng đèn UV: 25w
  • Công suất nước xử lý: 1,4 m3/h
  • Lưu lượng: 6 GPM
  • Điện năng: 110/240v – 50/60Hz
  • Áp suất hoạt động tối đa: 10bar (145 psi)

Đèn UV 25w 6 GPM cs 1,4m3/h

Thông số kích thước đèn:

Model A B G Ø
SS 25W 595mm 82mm 1/2″ 63,5mm

 

thông số đèn UV 35w

Đèn UV 55w 12 GPM cs 2,7m3/h

Đèn UV 41w 11 GPM cs 2,5m3/h

Đèn UV 29w 8 GPM cs 2m3/h