Các loại thiết bị làm thoáng
Các loại thiết bị làm thoáng Làm thoáng bằng cách phun mưa 1.1.           Làm thoáng theo bậc thang Các bậc này phải vững chắc và được sắp xếp để chiều cao mỗi bậc giảm từ 1 đến 2m và hiệu quả được coi là không nổi trội 1.2.           Làm thoáng bằng cách phun tia Các ... [Xem chi tiết...]