Bút đo PH và nhiệt độ

Bút đo đồng thời PH và nhiệt độ nước

Các thông số kỹ thuật:

Thang đo: PH : – 2,0 – 16.0 PH

Nhiệt độ: – 5.0 đến 600C

Độ phân giải: PH: 0,1PH

Nhiệt độ: 0,10 C/0,10F

Độ chính xác: (200C/680F): PH +-0,1PH

Nhiệt độ: +-0,10C/+-0,10F

Hiệu chuẩn PH: Automatic 1 hoặc 2 điểm

Bù nhiệt: Tự động

Pin ( 4 viên 1,5 V)

Môi trường: 5 – 500C

Kích thước: 163 x 40x26mm

Trọng lượng: 100 g

Sử dụng bút đo PH và nhiệt độ trong nhiều lĩnh vực xử lý nước:

–          Xử lý nước bể bơi

–          Xử lý nước cấp

–          Xử lý nước phục vụ sản xuất

–          Xử lý nước sinh hoạt

bút đo ph nhiệt độ