Vật liệu: Bình lọc làm bằng vật liệu composite có độ bền cao

Van đa chức năng

Bình lọc cát là một phần của hệ thống tuần hoàn nước bể bơi, nên việc lựa chọn bình lọc cát phải tương thích với lưu lượng tuần hoàn của cả hệ thống đặc biệt là máy bơm

Thông số kỹ thuật:

Model

Đường kính
( mm )

Chiều cao
( mm )

Cỡ ống
( Inch )

Diện tích lọc
( m2 )

Khối lượng cát
( Kg )

Lưu lượng thiết kế
( Ipm )

Sg – S14

350

580

1.5

0.09

20

85

Sg – S14

400

600

1.5

0.13

30

105

Sg – S14

450

630

1.5

0.16

40

133

Sg – S14

525

680

1.5

0.22

85

192

Sg – S14

625

780

1.5

0.30

155

270

Sg – S14

700

680

1.5

0.40

185

320

Sg – S14

750

910

2

0.45

200

390

Sg – S14

800

1035

2

0.50

210

420

Sg – S14

900

1105

2

0.64

310

500

Sg – S14

1000

1225

2

0.79

410

550

Sg – S14

1100

1300

2

0.98

460

630

Sg – S14

1200

1340

2

1.13

560

700

Sg – S14

1400

1530

2

1.54

900

950

Bình lọc cát bể bơi