Xử lý nước sinh hoạt ăn uống

Xử lý nước sinh hoạt ăn uống bắt đầu từ quá trình xử lý sơ bộ, loại bỏ tạp chất huyền phù làm trong nước, loại bỏ kim loại nặng, các chất hữu cơ, chất khí hòa tan trong nước, loại bỏ vị khó chịu của nước …, và cuối cùng là khử trùng nước trước khi cấp vào hệ thống phân phối đến người sử dụng

Tiêu chuẩn nước sinh hoạt được quy định trong QCVN02:2009/BYT. Nước dùng để xử lý thành nước sinh hoạt ăn uống có từ nhiều nguồn khác nhau như nước sông suối ao hồ, nước giếng khoan, nước giếng khơi… Trong phạm vi bài viết này chúng tôi đề cập đến quy trình cơ bản xử lý nước dùng cho sinh hoạt ăn uống.

Xử lý sơ bộ nước

Nước được xử lý thô nhằm loại bỏ các chất có kích thước lớn bằng song – lưới chắn rác, có thể xử lý sơ bộ bằng clo khi nước có nhiều chất hữu cơ và thực vật nổi  trong khi đường ống dẫn nước dài đến hệ thống xử lý. Nếu không clo hóa sơ bộ lưu lượng sẽ giảm xuống nhanh chóng do sự phát triển của thực vật nổi trên thành ống. Ngoài ra các vi khuẩn sắt, các chất khử sunfat có thể tác động lên sắt của ống dẫn làm tăng hàm lượng của các chất này trong nước.

Oxy hóa sơ bộ trong xử lý nước sinh hoạt ăn uống

Oxy hóa sơ bộ bằng phương pháp vật lý: Sục khí và làm thoáng là phương pháp vật lý được sử dụng nhằm:

+ Oxy hóa các ion sắt II

+ Tăng hàm lượng oxy, chống các vi khuẩn kị khí và tránh ăn mòn ống dẫn kim loại

+ Loại bỏ khí hydrosunfua gây mùi khó chịu trong nước

Oxy hóa sơ bộ bằng phương pháp hóa học:

Oxy hóa sơ bộ bằng clo: Clo có tác dụng:

+ Cải thiện kết bông

+ Loại bỏ phần lớn tảo và các chất hữu cơ khác

+ Giảm màu do các hợp chất humic

+ Loại bỏ amoni và nitrit …

Ngoài ra có thể oxy hóa sơ bộ bằng dioxit clo, ozone, kali permanganate

Loại bỏ kim loại nặng, chất hữu cơ, chất khí hòa tan trong nước

Các kết tủa của quá trình oxy hóa làm thoáng được loại bỏ bằng quá trình keo tụ tạo bông, lắng và lọc.

Khử trùng nước sinh hoạt ăn uống

Là giai đoạn cuối  của quá trình xử lý nước sinh hoạt ăn uống . Khử trùng nước sinh hoạt ăn uống cho phép loại bỏ các vi khuẩn gây bệnh trong nước.

Khử trùng nước sinh hoạt ăn uống gồm 2 tác dụng chính:

Tác dụng diệt vi khuẩn: Phá hủy, tiêu diệt các loài vi sinh vật gây bệnh.

Tác dụng lưu giữ chất khử trùng: Đảm bảo duy trì nồng độ chất khử trùng nhất định trong hệ thống ống dẫn nước nhằm đảm bảo duy trì chất lượng nước trước khi cấp đến người sử dụng, ngăn ngừa sự xâm nhập hồi sinh của các vi sinh vật trong hệ thống phân phối nước

xu ly nuoc sinh hoat an uong