Tổng quan xử lý nước bể bơi

Nước bể bơi được tái sinh theo một chu trình khép kín, nghĩa là nước đã bẩn dần do người tắm trong bể bơi được đưa trở lại bể bơi sau khi đã được xử lý nước bể bơi.

Việc thay thế cấp mới hoàn toàn nước bể bơi rất đắt nếu tính đến giá thành của nước nguồn cấp và làm nóng nước. Tuy nhiên chúng ta cần bổ sung nước mới hàng ngày để bù vào tổn thất nước khác nhau và làm giảm nồng độ các hợp chất hữu cơ và ammoniac hay muối khoáng trong nước nếu không chúng sẽ tăng liên tục.

Xử lý nước bể bơi được tái sinh ở đây liên quan đến các bể bơi công cộng, bể bơi gia đình cũng có thể dùng cho các công viên nước có bể bơi, sông nhân tạo hay ở nơi đặt vòi phun nước.

Trong xử lý nước bể bơi một số vấn đề cần được quan tâm sau:

  1. 1.      Thiết bị tuần hoàn nước và thiết bị xử lý nước bể bơi

Vai trò của thiết bị tuần hoàn và thiết bị xử lý nước bể bơi là cung cấp lượng nước mỗi bể để duy trì thường xuyên lượng nước đã lọc và khử trùng với chất lượng theo các tiêu chuẩn được xác định.

Đối với các bể bơi mà diện tích mặt nước lớn hơn 240m2, khoảng thời gian của một chu trình tuần hoàn lại nước nhỏ hơn hoặc bằng:

–         8h cho bể nhào lặn hay bể lặn

–         30 phút cho một lần bơi lội

–         1h30 phút cho các bể khác hay phần bể có chiều sâu nhỏ hơn 1,5m

–         4h cho các bể khác hay phần bể có chiều sâu lớn hơn 1,5m

Các lưu lượng kế cho phép bảo đảm rằng nước ở mỗi bể được tuần hoàn lại phù hợp

Có thể chỉ thực hiện riêng một thiết bị xử lý nước cho nhiều bể với điều kiện là các bể bơi có thiết bị cấp nguồn và khử trùng riêng.

Nước chảy ở trong các rãnh quanh bể không được thấm vào bể bơi và chúng được tháo vào kênh xả

  1. Bổ sung nước mới

Đối với nước bể bơi, bên cạnh nguồn nước được tái sử dụng, cũng cần bổ sung nguồn nước mới. Nguồn nước cấp có thể được lấy từ nguồn nước mặt, nước giếng khoan . Các nguồn nước này bắt buộc phải được xử lý nước bể bơi trước khi được cấp vào bể

  1. Tuần hoàn nước

Đối với tất cả các bể mới, không kể các bể có sóng, bắt buộc phải lấy ít nhất một nửa lưu lượng nước rút ra từ trên mặt bể và phun trở lại đáy bể.

Thiết bị hớt váng bề mặt chỉ có thể đặt trong các bể có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 200m2, trong trường hợp này cần phải có ít nhất một thiết bị hớt váng cho 25m2 bề mặt

Có 2 loại tuần hoàn nước trong bể

–         Hệ thống thủy lực ngược: là hệ thống đưa vào trong bể nước đã xử lý bằng một rãnh đồng trục hay một mạng lưới ống phân bố quanh bể, dưới máng thu hồi nước bẩn trên mặt bể

–         Hệ thống thủy lực hỗn hợp: Chỉ thu 50% nước bề mặt để tuần hoàn lại, tháo một phần nước trên mặt và một phần nước dưới đáy

Nhờ cách bố trí này, ô nhiễm cực đại của bể bơi tập trung trên mặt nước được thu hồi. Rút một phần hay toàn bộ nước bề mặt kéo theo khó khăn lớn cho thiết kế và xây dựng các máng tháo thu hồi nước mặt dọc theo bờ bể bơi

Binh_loc_cat_soi_thuy_tinh