Thiết bị lọc nước giếng khoan gia đình TL02

Phạm vi áp dụng: Nước giếng khoan nhiễm sắt ít, nhiễm nhiều mangan, không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho sinh hoạt

Đặc điểm: Nước trong có mùi tanh, để lâu có cặn đen

Chi tiết thiết bị:

Cột composite 1252 kích thước : 307×1340 mm

Van 3 chức năng ( Van 3 cửa)

Vật liệu lọc:

Than hoạt tính: Hấp phụ các hoạt chất hữu cơ gây màu, mùi

Hạt filox: Loại bỏ hiệu quả sắt, mangan

Cát lọc nước: Loại bỏ huyền phù, cặn lơ lửng trong nước

Nước sau khi lọc qua thiết bị đạt tiêu chuẩn nước dùng cho sinh hoạt theo QCVN02-2009/BYT

ảnh cột composite