Thiết bị lọc nước giếng khoanHS03

Phạm vi áp dụng

Dùng cho nguồn nước nhiễm hàm lượng Sắt (Fe2+, Fe3+) và Mangan (Mn2+) rất cao. Đặc điểm nhận biết nguồn nước là có mùi tanh, khi để ra không khí nước chuyển sang màu vàng hoặc nước trong nhưng có cặn đen.

Chi tiết thiết bị lọc nước giếng khoan HS03

Cột lọc thô số 1 phi 500 cao 1200 mm

Cột lọc thô số 2 phi 500 cao 1200 mm

Cột lọc tinh phi 500 cao 800 mm

Cột xúc tác phi 300 cao 400 mm

Công suất lọc: 0,8m3 /h – 1,8 m3/h

Thiết bị hoạt động dựa trên nguyên lý lọc ngược – thẩm thấu

Vật liệu lọc nước:

Hạt aluwat: Có tác dụng xúc tác đẩy nhanh quá trình oxy hóa sắt và mangan

Hạt mangan: Hàm lượng mangan cao giúp loại bỏ mangan và sắt có trong nước

Than hoạt tính: Hấp phụ các chất hữu cơ gây màu, mùi, làm trong nước

Hạt xifo: Hạt xifo nhẹ hơn nước nên nổi lên trong nước, các oxit kim loại nặng được tạo ra từ quá trình oxy hóa sắt, mangan nặng hơn được giữ lại dưới đáy bình

Cát lọc nước thạch anh: Loại bỏ huyền phù, các cặn lơ lửng trong nước

Nguyên lý vận hành của thiết bị lọc nước  giếng khoan HS03

– Nước thô bơm trực tiếp từ giếng khoan qua bộ trộn oxy (Ejector), không khí được trộn đều cùng với nước thô sau đó qua lớp hạt xúc tác ALUWAT chứa trong cột (A) tiếp tục tạo phản ứng oxy hoá.

4Fe2+ + 8HCO3- + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3 + 8CO2

5Fe2+ + MnO4- + 8H+ = 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O

– Nước được đẩy xuống đáy cột lọc thô (B1), tại đây nó loại bỏ ở phần đáy 70 – 80% Fe(0H)3 và các tạp chất khác nhờ màng lọc thẩm thấu ngược trong bình (B1)và được xả dễ dàng bằng Val xả cặn (1).

– Cột lọc thô (B2) loại bỏ ở phần đáy 70 – 90% Fe(0H)2 so với nguồn nước bị ô nhiễm Fe2+ tới 20 – 30mg/l nhờ màng lọc thẩm thấu ngược trong bình (B2) và được xả dễ dàng bằng Val xả cặn (2).

– Cột lọc tinh (C) loại bỏ Mn2+ và các tạp chất hữu cơ còn lại. Nước sau khi qua lọc vào bể chứa đạt tiêu chuẩn nước sạch không màu, không mùi, không vị, hàm lượng Fe < 0,5mg/l, Mn < 0,5mg/l. Thử trà không đổi màu.

Nước sau khi lọc qua thiết bị lọc nước giếng khoan HS03 đạt tiêu chuẩn nước dùng cho sinh hoạt theo QCVN02-2009/BYT

thiết bị lọc nước giếng khoan hs03