Thiết bị lọc nước giếng khoan HS01

Phạm vi áp dụng: Nước giếng khoan nhiễm sắt, mangan cao, đặc điểm nhận biết là nước bơm lên có màu vàng, hoặc trong nhưng có mùi tanh để ra ngoài không khí một thời gian có các cặn vàng, hoặc cặn đen

Với nguồn nước nhiễm hàm lượng sắt, mangan nhiều hơn  biểu hiện nước bơm lên có màu vàng khè, mùi tanh nồng sử dụng thiết bị lọc nước giếng khoan HS03

Chi tiết thiết bị lọc nước giếng khoan:

Cột lọc thô phi 500 cao 1200 mm

Cột lọc tinh phi 500 cao 800 mm

Cột xúc tác phi 300 cao 400 mm

Hệ thống ống, van, tê cút liên kết thiết bị

Kích thước lắp đặt: 1200x600x1700 mm

Công suất lọc: 0,5m3/h

Thiết bị hoạt động dựa trên nguyên lý lọc ngược – thẩm thấu

Vật liệu:

Hạt xúc tác aluwat: Có tác dụng xúc tác đẩy nhanh quá trình oxy hóa sắt và mangan

Hạt mangan: Hàm lượng mangan cao giúp loại bỏ mangan và sắt có trong nước

Than hoạt tính: Hấp phụ các chất hữu cơ gây màu, mùi, làm trong nước

Hạt xifo: Hạt xifo nhẹ hơn nước nên nổi lên trong nước, các oxit kim loại nặng được tạo ra từ quá trình oxy hóa sắt, mangan nặng hơn được giữ lại dưới đáy bình

Cát lọc nước thạch anh: Loại bỏ huyền phù, các cặn lơ lửng trong nước

Nguyên lý vận hành của thiết bị lọc nước giếng khoan:

Nước thô bơm trực tiếp từ giếng qua bộ trộn oxy (Ejector), Oxy được trộn đều cùng với nước thô sau đó qua lớp hạt xúc tác ALUWAT chứa trong cột (A). Tại đây xảy ra phản ứng oxy hoá Fe2+ thành Fe3+ dạng kết tủa

4Fe2+ + 8HCO3- + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3 + 8CO2

5Fe2+ + MnO4- + 8H+ = 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O

– Cột lọc thô (B) loại bỏ ở phần đáy 90 – 95% Fe (0H)3 và các tạp chất khác (nhờ màng lọc thẩm thấu ngược) nó dễ dàng được xả bằng van xả cặn (1).

– Cột lọc tinh (C) loại bỏ Mn2+ và các tạp chất còn lại, nước sau khi qua lọc vào bể chứa đạt tiêu chuẩn nước sạch không màu, không mùi, không vị, hàm lượng Fe < 0,5 mg/l; Mn2+ < 0,5mg/l , thử trà không còn đổi màu.

Nước sau khi lọc qua thiết bị lọc nước giếng khoan nhiễm sắt đạt tiêu chuẩn nước dùng cho sinh hoạt theo QCVN02-2009/BYT

 

 

 

thiết bị lọc nước giếng khoan gia đình hs01