Thiết bị làm mềm nước

Làm mềm nước là việc loại bỏ ion canxi và magie trong nước. Những ion này gây ra hình thành cặn bám trên hệ thống ống nước, thiết bị, đồ đạc ảnh hưởng đến hiệu suất của chúng.. Có nhiều cách làm mềm nước trong đó phổ biến nhất là làm mềm nước bằng nhựa trao đổi ion.

Làm mềm nước bằng trao đổi ion có thể loại bỏ gần như tất cả canxi và magie từ nguồn nước. Ngoải ra làm mềm cũng có thể loại bỏ một lượng nhỏ sắt và mangan, tuy nhiên để đảm bảo tuổi thọ của nhựa làm mềm tốt nhất nên bộ lọc tiền xử lý nước loại bỏ các chất gây ô nhiễm.

Trao đổi ion liên quan đến việc loại bỏ các ion canxi và magie gây độ cứng nước và thay thế bằng ion không gây cứng thường là natri. Nhựa trao đổi ion được cấy lên bề mặt các ion Na+ từ NaCl. Khi nước qua các lớp nhựa trao đổi ion, các ion Ca2+ và Mg2+ sẽ thay thế vị trí Na+ trên bề mặt nhựa. Ngày càng nhiều các ion được thay thế, các ion Na+ cạn kiệt và không thể thay thế nữa là đến lúc phải tái sinh nhựa trao đổi ion bổ sung ion Na+ bằng dung dịch nước muối. Lúc này lại xảy ra phản ứng đảo chiều, các ion Na+ trong dung dịch nước muối sẽ thay thế vị trí các ion Ca2+ và Mg2+ trên nhựa trao đổi ion, ion Ca2+ và Mg2+ trong nước thải sẽ được thải ra ngoài.

Tần số chu kỳ tái sinh phụ thuộc vào: độ cứng của nước, lượng nước sử dụng, khối lượng chất làm mềm và năng lực của các loại nhựa.

Các loại thiết bị làm mềm nước

Thiết bị làm mềm nước bán tự động:

Thiết bị làm mềm nước bán tự động gồm: Cột áp lực, nhựa trao đổi ion, thùng chứa dung dịch hoàn nguyên, van hút muối ( Số lượng tùy thuộc vào chất lượng nước, yêu cầu chất lượng nước sau làm mềm về độ cứng)

Thiết bị làm mềm nước tự động:

Thiết bị làm mềm nước tự động gồm: Cột áp lực, nhựa trao đổi ion, thùng chứa dung dịch hoàn nguyên, autovalve tự động hoàn nguyên ( Số lượng tùy thuộc vào chất lượng nước, yêu cầu chất lượng nước sau làm mềm về độ cứng)

Công suất, số lượng và kích thước thiết bị làm mềm nước phụ thuộc vào độ cứng của nước phụ thuộc vào các yếu tố độ cứng của nước, mục đích sử dụng và tốc độ dòng chảy của nước.

Lượng muối được sử dụng để làm mềm phụ thuộc vào công suất thiết bị, khả năng làm mềm và độ cứng của nước.

Muối tái sinh nhựa trao đổi ion

Hai loại muối được sử dụng để tái sinh nhựa trao đổi ion là muối tinh khiết dạng bộtmuối viên tinh khiết.

Vận hành thiết bị làm mềm nước

Thiết bị làm mềm cần được tái sinh, làm sạch định kỳ. Với thiết bị hoàn toàn tự động, cần kiểm tra bổ sung muối thường xuyên nhằm đảm bảo hiệu quả, nếu thời gian rửa ngược có thể điều chỉnh nên điều chỉnh thời gian rửa ngược đủ dài để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn ion canxi, magie ra khỏi nước. Nếu thiết bị bán tự động, rửa ngược nên được tiếp tục cho đến khi nước thải hết hoàn toàn ion canxi, maige.

Thùng chứa dung dịch nước muối  cần kiểm tra định kỳ và làm sạch, van ngâm nước muối, phao lắp ráp nếu được sử dụng cũng nên được làm sạch và kiểm tra ít nhất một lần một năm

Thiết bị làm mềm nước