Thiết bị xử lý nước giếng khoan cs 5m3/h
Áp dụng: Nước giếng khoan nhiễm sắt, mangan , ... nước giếng khoan có mùi không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho sinh hoạt, ăn uống Chi tiết thiết bị xử lý nước giếng khoan cs 5m3/h -          Bình lọc áp lực: Số lượng, chiều cao, đường kính bình, độ dày bình, ... [Xem chi tiết...]