PAC
PAC PAC là hóa chất keo tụ dạng mới tồn tại dưới dạng polime vô cơ là poli nhôm clorua (polime aluminium chloride), thường viết tắt là PAC. Hiện nay PAC được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước như xử lý nước cấp: xử lý nước giếng khoan, xử lý ... [Xem chi tiết...]