Xử lý nước giếng khoan cs 50m3/h
Xử lý nước giếng khoan cs 50m3/h Áp dụng: Nước giếng khoan nhiều sắt, mangan, các kim loại nặng, có mùi hôi ... không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho sinh hoạt Chi tiết thiết bị xử lý nước: Bình lọc áp lực: Số lượng, chiều cao, đường kính bình, độ dày bình, độ ... [Xem chi tiết...]