Xử lý nước giếng khoan cs 20m3/h
Xử lý nước giếng khoan cs 20m3/h Phạm vi áp dụng: Nước giếng khoan nhiễm sắt, mangan, các kim loại nặng .. Đặc điểm: Nước có bơm lên có màu vàng, màu nâu đỏ, mùi tanh, để lâu trong không khí xuất hiện cặn đen Để lên chi tiết hệ thống xử lý ... [Xem chi tiết...]