Hệ thống khử khoáng nước
Hệ thống khử khoáng nước Nước có tính dẫn điện kém, nước tinh khiết ở 200C có độ dẫn điện là 4,2 µS/m. Độ dẫn điện của nước tăng theo hàm lượng các chất khoáng hòa tan trong nước và dao động theo nhiệt độ. Với một số ngành sản xuất ... [Xem chi tiết...]