Cách xử lý nước nhiễm mangan
Đặc điểm của nước nhiễm mangan: Nước bị nhiễm mangan thường có màu đen, hung đen hoặc có cặn đen trong bình chứa nước Mangan trong nước giếng khoan thường cùng tồn tại với sắt ở dạng ion hóa trị II và dạng keo hữu cơ trong nước mặt. Quá trình ... [Xem chi tiết...]