Chất trợ lắng PAM
Chất trợ lắng Chất trợ lắng PAM là loại polymer tan trong nước được hình thành từ acrylamide ( hợp chất có công thức phân tử C3H5NO). PAM được sử dụng để tăng độ nhớt cho nước và hỗ trợ keo tụ tạo bông PAM được sử dụng trong xử lý nước ... [Xem chi tiết...]