Cách điều chỉnh PH của nước
PH là chỉ tiêu để đo độ axit và độ kiềm của nước. Phạm vi của PH trong khoảng từ 0 -14. PH bình thường của nước uống là 6 -8,5. Khi PH<7 nước có tính axit và có xu hướng ăn mòn các vật làm bằng kim loại. Khi nước có ... [Xem chi tiết...]