Oxy hóa làm thoáng trong xử lý nước giếng khoan

Oxy hóa làm thoáng trong xử lý nước giếng khoan là quá trình tạo ra sự tiếp xúc giữa nước và không khí nhằm mục đích oxy hóa các kim loại nặng, khử khí, làm bay hơi một số tạp chất hữu cơ.

Có 3 cách để tạo ra sự tiếp xúc giữa không khí và nước đó là:

  • Cho nước chảy thành giọt tia
  • Phun thành bụi nước vào không khí
  • Phun không khí vào chất lỏng

Làm thoáng nước giếng khoan bằng cách phun mưa

Cần chiều cao rơi nước từ 1 – 3m

+ Làm thoáng theo bậc thang: Các bậc này phải vững chắc và được sắp xếp để chiều cao mỗi bậc giảm từ 1 – 2 m .

+ Làm thoáng bằng cách phun tia: Các thiết bị làm thoáng có nhiều khay, được thông gió tự nhiên hoặc cưỡng bức, có thể kết hợp với thiết bị phun mưa. Cách làm này hiện nay ít được dùng trong xử lý nước và chỉ dùng cho thiết bị có công suất nhỏ.

+ Làm thoáng bằng cách tưới trên lớp vật liệu tiếp xúc: Cách làm thoáng này thường được sử dụng để xử lý nước thải sinh hoạt

Làm thoáng nước giếng khoan theo kiểu tạo giọt và tia nước

Nước được tạo giọt bằng các miệng phun đặt trên một hay nhiều vành góp phân nhánh để làm tăng mặt phân cách nước và không khí. Áp suất nước yêu cầu phụ thuộc vào loại và số lượng miệng phun.

Các thiết bị này có hiệu suất trung bình và được dùng để khử khí CO2, H2S … hoặc oxy hóa nước loại bỏ sắt và mangan trong nước giếng khoan.

Làm thoáng nước giếng khoan bằng phun không khí vào nước

+ Làm thoáng kiểu khuếch tán: Phun khí có áp suất vào nước. Việc phun khí có thể thực hiện trực tiếp bằng một ống dẫn áp lực qua một bộ trộn kiểu vách ngăn chữ chi hay một thiết bị tạo áp lực âm

+ Làm thoáng với khối vật liệu tiếp xúc

Thiết bị làm thoáng không nén: Nước cần xử lý và không khí nén được đưa cùng chiều vào phía dưới của bể làm thoáng. Nước đã sục khí được thu hồi trên mặt. Phương pháp sục khí này thường được sử dụng cho nước ít huyền phù. Có thể đạt được tỷ lệ bão hòa từ 65-75% khi sử dụng lưu lượng khí lớn 50 – 100 m3/h cho 1 m2.

Làm thoáng dưới áp suất: Phương pháp này thường được sử dụng trong xử lý nước giếng khoan. Nước thô dưới áp suất được đưa vào bộ trộn nhận không khí nén. Hỗn hợp nước – không khí được đưa vào đáy của lớp vật liệu tiếp xúc, không khí dư được đưa ra ngoài qua xupap, nước được thu nhận ở phía trên của tháp

Xem thêm: Trạm xử lý nước giếng khoan phục vụ sản xuất

xu ly nuoc gieng khoan

 

Xem thêm: Sử dụng clo trong xử lý nước giếng khoan