• Yêu cầu chung của hệ thống nước dược phẩm

Hệ thống sản xuất, lưu trữ và phân phối nước dược phẩm phải được thiết kế, lắp đặt, bố trí một cách chính xác nhằm đảm bảo chất lượng nước phục vụ cho sản xuất. Không nên vận hành vượt công suất thiết kế. Nước phải được sản xuất, lưu trữ và phân phối theo cách ngăn ngừa vi khuẩn, hóa chất, ô nhiễm vật lý xâm nhập vào nước.

Nguồn nước và nước sau xử lý phải được theo dõi thường xuyên chất lượng về hóa học, vi sinh vật và ô nhiễm độc tố. Hiệu suất của hệ thống lọc nước và lưu trữ cũng phải được theo dõi. Nên lập hồ sơ theo dõi kết quả giám sát và bất kỳ hành động nào trong một thời gian thích hợp

  • Căn cứ lựa chọn phương pháp lọc nước

Các yếu tố cần xem xét khi lựa chọn các phương pháp lọc nước cho sản xuất dược phẩm

–          Các đặc điểm kỹ thuật chất lượng nước

–          Năng suất và hiệu quả của hệ thống lọc

–          Chất lượng nước cấp và sự biến thiên theo thời gian ( thay đổi theo mùa)

–          Độ tin cậy và độ bền của các thiết bị xử lý nước trong quá trình hoạt động

–          Sự sẵn có của các thiết bị xử lý nước trên thị trường

–          Chi phí lắp đặt và chi phí sử dụng nếu có

  • Thông số kỹ thuật cho hệ thống lọc nước dược phẩm

Các thông số kỹ thuật cho các thiết bị lọc nước dược phẩm lưu trữ và phân phối nên được quan tâm là

–          Nguy cơ ô nhiễm từ các vật liệu liên quan

–          Các tác động xấu từ các vật liệu liên quan nếu có

–          Cách vệ sinh hoặc thiết kế vệ sinh hệ thống

–          Chống ăn mòn

–          Nguy cơ rò ri từ hệ thống

–          Cấu hình để tránh sự phát triển của các vi sinh vật

–          Hệ thống làm sạch và khử trùng ( nhiệt và hóa học)

–          Công suất hệ thống và yêu cầu chất lượng nước cấp

–          Các dụng cụ cần thiết để kiểm tra và lấy mẫu đảm bảo tất cả các thông số chất lượng

Ngoài ra việc thiết kế, cấu hình và bố cục của hệ thống lọc nước, lưu trữ và hệ thống phân phối cũng cần được quan tâm đến như

–          Mặt bằng cho việc lắp đặt

–          Tải trọng kết cấu trong các tòa nhà

–          Khử năng xử lý tái sinh và làm vệ sinh an toàn bằng hóa chất

loc nuoc duoc pham