Lưu lượng kế ( máy đo lưu lượng) là một thiết bị đo lưu lượng khối của một chất lỏng đi qua ống dẫn. Tỷ lệ lưu lượng khối là khối lượng của chất lỏng đi qua một điểm cố định trên mỗi đơn vị thời gian.

Thường đơn vị đo của lưu lượng kế là GPM ( gallon per minute) hoặc LPM

  • Các loại lưu lượng kế:

Lưu lượng kế lắp trên bảng điều khiển với các khoảng đo 2 GPM, 5GPM, 10 GPM

lưu lượng kế lắp trên bảng điều khiển

Lưu lượng kế lắp trực tiếp vào ống nước với các khoảng đo 2 GPM, 5 GPM, 10 GPM

lưu lượng kế lắp trên đường ống

  • Căn cứ lựa chọn lưu lượng kế:

Lưu lượng kế được lựa chọn dựa trên sự đánh giá đầy đủ bản chất của chất lỏng và vấn đề cài đặt tổng thể. Dưới đây là những câu hỏi cần quan tâm khi lựa chọn lưu lượng kế:

+ Chất lỏng được đo bằng lưu lượng kế

+ Tốc độ đo lường cần đạt tới

+ Nếu chất lỏng không phải là nước cần kiểm tra những gì là độ nhớt của chất lỏng

+ Lưu lượng tối thiểu và lưu lượng tối đa là bao nhiêu

+ Áp lực tối thiểu và tối đa

+ Phạm vi nhiệt độ

+ Chất lỏng để đo có tương thích về mặt hóa học với các bộ phận của lưu lượng kế hay không

+ Kích thước của đường ống

lưu lượng kế