Thiết bị lọc nước giếng khoan HS01
Thiết bị lọc nước giếng khoan HS01 Phạm vi áp dụng: Nước giếng khoan nhiễm sắt, mangan cao, đặc điểm nhận biết là nước bơm lên có màu vàng, hoặc trong nhưng có mùi tanh để ra ngoài không khí một thời gian có các cặn vàng, hoặc cặn đen Với nguồn ... [Xem chi tiết...]