Medium filter

Đặc điểm của lọc medium:

–         Hiệu quả loại bỏ 60 – 90% các hạt trong không khí có thể là vi khuẩn, hạt bụi, bụi phấn, bồ hóng…

–         Dễ dàng thay thế, vận chuyển, lưu trữ

–         Ứng dụng: bộ phận tiền lọc trong sản xuất điện tử, bệnh viện, sản xuất dược phẩm hay tất cả những nơi yêu cầu về chất lượng không khí sạch

Media: Sợi thủy tinh

Khung: Gỗ dán, hoặc thép mạ kẽm

Phân cách: Nhôm, giấy kraft

Nhiệt độ tối đa: 1040C -1200C

Độ ẩm tối đa: 100% RH

Lọc medium dạng separator

Hiệu quả

Model

Kích thước ( mm) H x W x D

Thể tích không khí ( Cmm)

Giảm áp lực không khí (mmAq)

Bắt đầu Kết thúc

95%

SVMF9 331

305x305x150

7

16

32

SVMF9 631

610x305x150

14

SVMF9 661

610x610x150

28

SVMF9 332

305x305x292

14

SVMF9 632

610x305x292

28

SVMF9 662

610x610x292

56

85%

SVMF8 331

305x305x150

7

15

30

SVMF8 631

610x305x150

14

SVMF8 661

610x610x150

28

SVMF8 332

305x305x292

14

SVMF8 632

610x305x292

28

SVMF8 662

610x610x292

56

65%

SVMF6 331

305x305x150

7

11

22

SVMF6 631

610x305x150

14

SVMF6 661

610x610x150

28

SVMF6 332

305x305x292

14

SVMF6 632

610x305x292

28

SVMF6 662

610x610x292

56

 

Medium filter dạng Mini – pleat

 

Hiệu quả

Model

Kích thước ( mm) H x W x D

Thể tích không khí ( Cmm)

Giảm áp lực không khí (mmAq)

Bắt đầu Kết thúc

95%

SVMF9 337

305x305x75

14

15

30

SVMF9 637

610x305x75

28

SVMF9 667

610x610x75

56

85%

SVMF8 337

305x305x75

14

13

26

SVMF8 637

610x305x75

28

SVMF8 667

610x610x75

56

65%

SVMF6 337

305x305x75

14

11

22

SVMF6 637

610x305x75

28

SVMF6 667

610x610x75

56

medium filter