Thiết bị làm mềm nước cs 5m3/h

Phạm vi áp dụng: Nước đã được xử lý thô loại bỏ các kim loại nặng như Fe, Mn có trong nước, nước đạt các tiêu chuẩn dùng cho sinh hoạt, ăn uống

Thiết bị làm mềm nước sử dụng phương pháp trao đổi ion là phương pháp phổ biến nhất hiện nay  đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng.

Nguyên lý hoạt động:

Làm mềm nước bằng hạt nhựa trao đổi ion dựa trên tính chất của một số chất không tan hoặc hầu như không tan trong nước nhưng có khả năng trao đổi ion, khi ngâm trong nước các chất này hấp thụ cation của muối hòa tan lên bề mặt hạt và nhả vào nước một số lượng tương đương cation đã được cấy lên bề mặt hạt từ trước. Sở dĩ cation có tính chất như vậy vì trong thành phần cấu tạo của nó có nhóm trao đổi ion hay còn gọi là nhóm hoạt tính.

Khi lọc nước qua lớp hạt cation, nhóm hoạt tính của chúng sẽ tham gia vào phản ứng trao đổi với cation của các muối hòa tan trong nước.

Nếu lúc đầu lớp hạt cation được ngâm trong dung dịch muối NaCl đậm đặc thì cation H+ của nhóm hoạt tính của cation sẽ tham gia vào phản ứng trao đổi với cation Na+ hòa tan trong dung dịch, kết quả ion Na+ sẽ được cấy lên toàn bộ bề mặt cation thay cho ion H+ và cation biến thành Na-cationit.

Khi nước cần xử lý được đưa vào các bình làm mềm nước qua lớp vật liệu hạt cation ( có chứa các ion Na+) sẽ xảy ra phản ứng sau:

2RNa + Ca(HCO3)2 ↔R2Ca + 2NaHCO3

2RNa + Mg(HCO3)2 ↔ R2Mg + 2 NaHCO3

2RNa + CaCl2 ↔ R2Ca + 2NaCl

2RNa + CaSO4 ↔ R2Ca + Na2SO4

2RNa + MgSO4 ↔ R2Mg  + Na2SO4

Ký hiệu R chỉ lõi không hòa tan của cation tổng hợp, quy ước gọi là axit một gốc không tan trong nước.

Theo mức độ lọc nước qua lớp cation trong bể, ngày càng nhiều nhóm hoạt tính của nó được thay thế bằng ion canxi và magie của nước

Cuối cùng khả năng trao đổi của cation hoàn toàn bị kiệt vì tất cả các nhóm hoạt tính của chúng đã bị thay thế bằng ion canxi và magie.

Lúc này hạt nhựa trao đổi ion cần được tái sinh với dung dịch muối NaCl nhằm thay thế các ion Ca2+, Mg2+ đã được gắn vào lớp hạt nhựa trong quá trình làm mềm bằng ion Na+

Chi tiết thiết bị:

Bình làm mềm nước: Bình áp lực ( Vật liệu composite hoặc inox SUS 304)

Bồn chứa dung dịch muối hoàn nguyên

Hệ thống ống, van vận hành thiết bị làm mềm: Được lắp đồng bộ theo thiết bị

Hệ thống bơm tái sinh và bơm tăng áp

Đồng hồ áp lực

Hạt nhựa trao đổi ion loại cation mạnh: Purolite C100, Akualite, Jacobi – K8

Chất lượng nước sau làm mềm  đạt tiêu chuẩn về nước  mềm

thiết bị làm mềm nước