Clorin
Clorin ( chlorine – calcium hypochlorite) là một hợp chất hóa học với công thức với công thức Ca(ClO)2. Nó được sử dụng rộng rãi để xử lý nước với vai trò khử trùng và bột tẩy trắng. Clorin có sẵn hàm lượng clo có hơn so với nước javen. Clorin ... [Xem chi tiết...]