Nhựa trao đổi ion được dùng trong làm mềm nước, khử kiềm nước, khử khoáng nước. Mỗi hình thức ứng dụng sử dụng nhựa trao đổi ion khác nhau nên cần các loại hóa chất dùng để tái sinh khác nhau với nồng độ khác nhau. Dưới đây là các loại hóa chất thường dùng để tái sinh nhựa trao đổi ion

  • Làm mềm nước

+ Natri clorua ( NaCl): Thường được dùng để tái sinh nhựa cation dạng axit mạnh trong quá trình làm mềm.

+ Kali clorua cũng có thể được sử dụng để tái sinh trong quá trình làm mềm nước khi sự có mặt của natri trong các giải pháp xử lý nước là phải hạn chế.

Sử dụng muối tinh khiết để tái sinh.

Trong một số quy trình làm mềm nước ngưng nóng, amoni clorua (NH4Cl) có thể được sử dụng để làm dung dịch tái sinh

  • Khử Nitrat:

Sử dụng Natri clorua để tái sinh nhựa anion bazo mạnh trong quá trình khử nitrat. Ngoài ra nhựa anion bazo mạnh có thể được tái sinh với các hợp chất khác cung cấp ion clorua như axit clohydric.

  • Khử khoáng nước:

Trong bước đầu tiên của quy trình khử khoáng, nhựa cation axit mạnh được tái sinh bằng axit mạnh, phổ biến nhất là axit clohydric và axit sulfuric

+ Axit HCl là hiệu quả dùng để tái sinh và không gây ra hiệu ứng phụ nào cho các lớp nhựa

+ Axit H2SO4 đôi khi rẻ hơn và dễ dàng hơn để dự trữ và xử lý nhưng kém hiệu quả hơn so với axit clohydric. Khi sử dụng loại hóa chất này cần điều chỉnh nồng độ hết sức cẩn thận nhằm tránh sự hình thành canxi sulfat, khi canxi sulfat được hình thành, hết sức khó khăn để loại bỏ nó từ các lớp nhựa

+ Axit nitric ( HNO3)  về nguyên tắc có thể được sử dụng để tái sinh nhưng không được khuyến khích vì nó có thể gây ra phản ứng tỏa nhiệt, thậm chí gây nổ do đó việc sử dụng axit nitric được xem là nguy hiểm

Nhựa anion axit mạnh luôn được tái sinh với xút ( NaOH) trong quá trình khử khoáng , Caustic kali ( potassium hydroxide KOH) về nguyên tắc cũng có thể được sử dụng nhưng có không hiệu quả về mặt kinh tế do đắt tiền hơn

Nhựa cation axit yếu được tái sinh tốt nhất với axit clohydric ( HCl). Khi sử dụng axit sulfuric nồng độ luôn phải được giữ dưới 0,8% để tránh tạo thành kết tủa canxi sulfat.

Axit yếu cũng có thể được sử dụng để tái sinh nhựa cation axit yếu, chẳng hạn như axit axetic ( CH3COOH) hoặc axit citric.

Nhựa anion bazo yếu thường được tái sinh với xút NaOH nhưng các chất kiềm yếu cũng có thể được sử dụng như amoniac (NH3), soda natri cacbonat (Na2CO3)

  • Nồng độ tái sinh

+ NaCl ( làm mềm và khử nitrat) : 10%

+ HCl( Khử cation, khử kiềm, khử khoáng nước) 5%

+ NaOH (Khử khoáng) : 4%

+ H2SO4: Khi tái sinh cho các loại nhựa cation axit mạnh nồng độ axit phải được lựa chọn cẩn thận giữa 0,7 %. Đối với nhựa cation axit yếu nồng độ thường là 0,7%

Cho các loại nhựa cation axit mạnh nồng độ theo từng bước được sử dụng, bước đầu tiên ở nồng độ thấp, bước thứ 2 được thực hiện ở nồng độ cao hơn khi một phần lớn canxi trên nhựa đã được tách rửa

Chất lượng nước cấp cũng ảnh hưởng đến việc lựa chọn hóa chất tái sinh hạt nhựa.

he thong khu khoang nuoc