Barquat MB 80

Ứng dụng: Là hóa chất dùng để diệt rêu tảo, vi sinh vật cho bể bơi, đường ống cấp nước, xử lý nước thải ..

Thành phần:

Các hợp chất Amoni bậc bốn: Benzyl C12-16- alkyldimethyl, clorua : 80%

Ethanol: 10%

Nước: 10%

Đặc tính hóa lý:

Hình thức: Nhớt

Màu vàng

Nhiệt độ đánh lửa: 6850 F(3630C)

PH: 6,5 – 7,5

Điểm sôi: 1720F (780C)

Áp suất hơi: 44 hPa ( 33mmHg), 680F (200C)

Độ tan trong nước: 680F (200C)

Độ nhớt: Ca.300 mPa.s 680F (200C)

Biện pháp sơ cứu:

Hít phải:

+ Di chuyển đến chỗ thoáng khí

+ Gọi bác sĩ ngay lập tức

+ Nếu thở không đều hay dừng lại, hô hấp nhân tạo

Tiếp xúc với da:

+ Sau khi tiếp xúc với da, rửa ngay với thật nhiều xà phòng và nước

+ Gọi bác sĩ ngay lập tức

+Cởi hết quần áo bị nhiễm ngay lập tức

Dính vào mắt: Ngay lập tức rửa mắt với nhiều nước và gọi bác sĩ ngay lập tức

Nuốt phải: Gọi bác sĩ ngay lập tức

+ Làm sạch miệng bằng nước và sau đó uống nhiều nước

hoa chat diet reu tao