Hepa filter được dùng trong phòng sạch phục vụ  đòi hỏi tiêu chuẩn cao như: sản xuất điện tử, sản xuất dược phẩm, phòng mổ bệnh viện, phòng thí nghiệm…

Lọc hepa loại bỏ các hạt trong không khí kích thước rất nhỏ đến 0,3 micron, hiệu quả loại bỏ lên đến 99,97%

Media: sợi thủy tinh

Khung: Gỗ dán, thép tấm STS, nhôm

Phân cách: Nhôm, giấy kraft

Nhiệt độ tối đa: 1040C – 2500C

  1. 1.      Hepa filter dạng Mini- pleat

Model

Kích thước ( mm) H x W x D

Thể tích không khí ( Cmm)

Giảm áp lực không khí (mmAq)

Bắt đầu Kết thúc

SVMF 337

305x305x75

3

10

24

SVMF 637

610x305x75

6

SVMF 667

610x610x75

12

SVMF 697

610x915x75

18

SVMF 617

610x1220x75

24

 

hepa filter

  1. 2.      Hepa filter dạng separator

 

Loại

Model

Kích thước ( mm) H x W x D

Thể tích không khí ( Cmm)

Giảm áp lực không khí (mmAq)

Bắt đầu Kết thúc

Tiêu chuẩn

SVMF 331

305x305x150

4,5

25,4

50,8

SVMF 631

610x305x150

9

SVMF 661

610x610x150

18

SVMF 761

610x762x150

22

SVMF 691

610x915x150

27

SVMF 611

610x1220x150

36

SVMF 332

305x305x292

8

SVMF 632

610x305x292

16

SVMF 662

610x610x292

32

SVMF 672

610x762x292

40

SVMF 692

610x915x292

48

Thể tích không khí lớn

SVMF 331H

305x305x150

7

25,4

50,8

SVMF 631H

610x305x150

14

SVMF 661H

610x610x160

28

SVMF 761H

610x762x150

35

SVMF 691H

610x915x150

42

SVMF 611H

610x1220x150

56

SVMF 332H

305x305x292

12

SVMF 632H

610x305x292

24

SVMF 662H

610x610x292

50

SVMF 672H

610x762x292

62

SVMF 692H

610x915x292

75

hepa filter