Lọc nước giếng khoan cs 20m3/h

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC THẮNG

Địa chỉ: Phương Độ , Phường Hồng Châu , Thành Phố Hưng Yên , Tỉnh Hưng Yên

Công suất thiết bị: 20m3/h

Nước đầu vào: Nước giếng khoan

loc nuoc gieng khoan

Đặc điểm

Nước giếng khoan nhiều sắt

Xu ly nuoc gieng khoan

Nước giếng khoan nhiều Mangan

loc nuoc gieng khoan